ORM 23.2.2016

ZPRÁVA ORM KONANÉ 23. 2. 2016 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE

Přítomni: Zaunmüller Václav, Soukupová Valerie, Mikeš František, Rokůsek František, Jiráň Jan, Študlar Marek, Tremmelová Libuše

Hosté: Ing. Bc. Fiedlerová Helena, Tischlerová Markéta, Paulík František

Omluveni: Tesař František, Ferusová Markéta

Program

 1. Uvítání členů ORM, seznámení s programem
 2. OZ jarní kolo hry Plamen
 3. OZ soutěže dorostu
 4. Směrnice č.1/2016 LŠI
 5. Směrnice č.2/2016
 6. Různé
 7. Usnesení
 8. Závěr

1. Uvítání členů ORM, seznámení s programem

Po uvítání byli všichni členové seznámeni s programem.

2. OZ jarní kolo hry Plamen

Okresní kolo hry Plamen pro starší a mladší kategorii se bude konat 14.-15. 5. 2016 ve Zdíkově. Na rozšířenou ORM budou pozvání vedoucí mladých hasičů a budou seznámeni s podrobnými informacemi týkající se této soutěže. Přihlášky v elektronické podobě zaslat nejpozději do 30. 4. 2016 náměstkovi přes mládež V. Zaunmülerovi na e-mail: zaunmullerv@seznam.cz. Vypracovaná OZ bude zveřejněna na Webových stránkách OSH a také bude elektronicky rozeslána vedoucím kolektivů mladých hasičů.

Upozornění na opravu nedostatků v průkazech členů mladých hasičů, na které byli vedoucí upozorněni na podzimním kole hry Plamen 2015.

3. OZ soutěže dorostu

Soutěž kategorie dorostu a jednotlivců se koná 28. 5. 2016 v Prachaticích. Přihlášku v elektronické podobě zašlete náměstkovi přes mládež V. Zaunmullerovi na e-mail: zaunmullerv@seznam.cz nejpozději do 14. 5. 2016. OZ soutěže bude také zveřejněna na webových stránkách OSH.

4. Směrnice č.1/2016 LŠI

VV Okresního sdružení hasičů Prachatice předložil ORM k projednání návrh nové Směrnice 1/2016 o poskytování finančních prostředků z rozpočtu organizační jednotky prostřednictvím programu „Lištičky jsou mazané, ale také vzdělané“. ORM s tímto návrhem souhlasí. Dále ORM navrhuje jmenování koordinátorky LŠI sestru Markétu Tischlerovou.

5. Směrnice č.2/2016

VV Okresního sdružení hasičů Prachatice předložil ORM k projednání návrh nové Směrnice 2/2016 o zapůjčování členů družstva při postupových a pohárových soutěží v požárním sportu pro kategorie Ženy I, Muži I, Ženy II, Muži II a při postupových a pohárových soutěžích mladých hasičů a dorostu v okrese Prachatice. ORM schválila Směrnici 2/2016.

Dále žádá do propozic PHL zapracovat

 • možnost půjčování mladých hasičů z kategorie do kategorie MH, za podmínky dodržení věkové hranice pro započatý ročník hry Plamen v dané kategorii.
 • pro kategorii,, mladší“ možnost použít při požárním útoku vlastní proudnice.
 • tabulku věkových hranic pro kategorii mladších a starších hasičů pro celý ročník PHL 2016

6. Různé

 • SDH Tvrzice pořádá 21. 5. 2016 soutěž v požárním útoku pro družstva přípravek
 • Dodatek č. 5 ke Směrnici hry Plamen platný od 1. 1. 2016 pro disciplíny štafeta 4×60 m, a běh na 60 m s překážkami: snížení překážky příčné břevno s výplní na 70 cm
 • Dodatek č. 4 ke Směrnici pro celoroční činnost dorostu platný od 1. 1. 2016 pro disciplíny štafeta 4×100 m, a běh na 100 m s překážkami: snížení nízké překážky na 70 cm.

Dodatky jsou rovněž zveřejněny na www.dh.cz.

7. Usnesení

ORM schválila

 • OZ Okresní soutěže hry Plamen 2016
 • OZ Okresní soutěže dorostu a jednotlivců 2016
 • Směrnici 1/2016 LŠI – finanční podpora a podmínky
 • Koordinátorku LŠI
 • Směrnici 2/2016 – půjčování MH v soutěžích PHL
 • vlastní proudnice pro kategorii ,,mladší“ při soutěžích PHL

8. Závěr

ORM předloží svá usnesení VV OSH ke schválení.

Zápis vypracovala: Valerie Soukupová (vedoucí ORM)
Kontrola zápisu: Václav Zaunmüller (náměstek pro mládež)

Tomáš Marek