ORM 23.8.2016

SCHŮZE ORM DNE 23. 8. 2016 V PRACHATICÍCH KANCELÁŘI OSH

Přítomni: Zaunmüller Václav, Soukupová Valerie, Rokůsek František, Jiráň Jan, Študlar Marek,  Tremmelová Libuše, Tischlerová Markéta

Omluveni: Tesař František, Ferusová Markéta, Mikeš František

Hosté: SDH Vlachovo Březí – Ing. Bc. Helena Fiedlerová, SDH Svatá Maří – Smola Jiří, Stejskal Vladimír, Časta Martin, SDH Zliv – Samek Petr

Program

 1. Přivítání členů ORM a hostů
 2. OZ podzimního kola hry Plamen
 3. Školení vedoucích mládeže
 4. Dotace MŠMT
 5. Různé
 6. Usnesení

 

1. Přivítání členů ORM a hostů

Po uvítání byli všichni členové ORM a hosté seznámeni s programem schůze.

2. OZ podzimního kola hry Plamen

Podzimní kolo hry Plamen se bude konat ve Svaté Maří dne 8. října 2016. OZ připravil bratr Zaumüller. Po doplnění OZ bude rozeslána elektronicky vedoucím kolektivů. Soutěž se bude řídit novými Směrnicemi hry Plamen, platnými od 1. 9. 2016.

3. Školení vedoucích mládeže

Školení vedoucích mládeže a instruktorů je naplánováno na 10. září v Tvrzici. Organizačně jej připravila sestra Markéta Tischlerová. Zatím se nahlásilo jen osm sborů, což je velice málo. Na školení se budou vedoucí seznamovat s novými Směrnicemi, kterými se bude řídit podzimní kolo hry Plamen, proto je účast na tomto školení důležitá. Také zde budou rozdány všem přítomným nové Směrnice.

4.  Dotace MŠMT

Sbory, kterým byly rozděleny dotace MŠMT, budou těmito sbory plně využity. Vyúčtování doložil již sbor SDH Ktiš. Vyúčtování těchto dotací musí sbory doložit nejpozději do konce září.

5. Různé

 • povinná účast členů ORM na školení vedoucích mládeže. ORM je poradním orgánem v oblasti mládeže. VV OSH tudíž požaduje, aby byla složena z kvalifikovaných vedoucích. Účast na školení a získání kvalifikace je podmínkou pro členství v ORM (doporučený II. stupeň kvalifikace vedoucího). Pokud nezíská nebo neobnoví II. kvalifikační stupeň vedoucího dva roky po sobě, nemůže být již členem ORM.
 • hodnocení kroniky sboru. Na jarním kole hry Plamen předkládají kroniku ke kontrole o celoroční činnosti stéle stejné sbory, i když by jí měly podle platných Směrnic předkládat družstva přihlášená do okresního kola hry Plamen. Proto ORM navrhuje penalizovat třemi trestnými body ta družstva, která nepředloží kroniku k provedení zápisu. Tyto trestné body budou přičteny k celkovým výsledkům družstva.

6. Usnesení

ORM předloží 12. 9. 2016 VV OSH ke schválení svá usnesení a to:

 • OZ podzimního kola hry Plamen pro ročník 2016/2017
 • Školení vedoucích mládeže
 • Povinná účast členů ORM na školení vedoucích mládeže, případné odvolání z funkce při nedodržení podmínky získání II. kvalifikačního stupně vedoucího mládeže
 • Penalizace družstva třemi trestnými body na jarním kole hry Plamen při nepředložení kroniky k provedení zápisu

 

Zápis vypracovala: Soukupová Valerie (vedoucí ORM)
Kontrola zápisu: Zaunmüller Václav (náměstek pro mládež)

Tomáš Marek