ORM 24.6.2014

ZÁPIS Z ORM KONANÉ V PRACHATICÍCH DNE 24.6.2014 OD 18. HODIN V KANCELÁŘI OSH

Přítomni: Soukupová V., Zaunmüller V., Jiráň J., Tesař Fr., Rokůsek Fr.,

Omluveni: Mikeš Fr., Roučka M., Václavík J., Mašláň Z., Tischlerová M.

Host: Tremmelová l. – SDH Vitějovice

Program

 1. Uvítání členů a hostů ORM, seznámení s programem
 2. Vyhodnocení okresního kola hry Plamen
 3. Vyhodnocení okresní soutěže dorostu
 4. Vyhodnocení krajských soutěží
 5. Dotace
 6. Občerstvení noční PHL
 7. Školení vedoucích mládeže
 8. Různé
 9. Usnesení
 10. Závěr

 

1)
Po uvítání byli všichni přítomni seznámeni s programem.

 

2)
18. Května 2014 se ve Zdíkově konalo okresní kolo hry Plamen. Pro nepřízeň počasí byla soutěž pouze jednodenní. Byla vynechána disciplina štafeta běhu na 400 metrů s překážkami CTIF, doplňující disciplina běh na 60 metrů a celý doprovodní program. Strava byla zajištěna v místní základní škole. ORM děkuje kolektivu školní jídelny za pomoc při zajištění stravy pro všechny účastníky soutěže. Poděkování patří také místnímu sboru dobrovolných hasičů za poskytnutí zázemí a technické četě za technickou pomoc během celé soutěže.

Výsledky soutěže hry Plamen:

MH – starší MH – mladší
1. místo SDH Vlachovo Březí SDH Netolice
2. místo SDH Jáma SDH Svatá Maří
3. místo SDH Žernovice SDH Tvrzice

Družstvo starších z Vlachova Březí postoupilo do krajské soutěže v Blatné.

 

3)
Okresní soutěž dorostu se konala v Prachaticích 24.5.2014. Této soutěže se účastnilo pouze jediné družstvo, a to ze Svaté Maří. Toto družstvo postoupilo na krajskou soutěž .

Dorostenky – jednotlivci: 1. místo Kateřina Pešlová z SDH Stachy, která postoupila do krajského kola, a 2. místo Iveta Dvořáková také ze Stach.

 

4) Výsledky krajských soutěží
Družstvo mladých hasičů z Vlachova Březí se na krajském kole hry Plamen, které se konalo 11. 6. 2014 v Blatné umístilo na pátém místě. 26.6.2014 se dorostenci z SDH Svatá Maří zúčastnili krajské soutěže dorostu ve Strakonicích a vybojovali 3 místo. Dorostenka Kateřina Pešlová ve střední kategorii získala také 3. místo.

 

5)
MŠTV nám i letos poskytlo dotace na činnost sborů a vzdělávání. ORM navrhuje na čerpání dotací tyto sbory: SDH Jáma, SDH Zdíkov, SDH Vlachovo Březí, SDH Ktiš, SDH Zbytiny. V případě, že by některý sbor nevyužil čerpat dotace, budou nabídnuty jinému sboru. SDH Staré Prachatice odmítli dotace ve prospěch jiného sboru. Potřebné formuláře pro čerpání dotací a metodický pokyn bude sborům zaslán. Čerpání dotací je i letos v podvojném účetnictví , tímto žádám sbory, jenž čerpají dotace, aby se spojily s pracovnicí OSH Ing.Miriam Hůrskou, která jim ochotně poradí.

Dotace je nutné vyúčtovat v podvojném účetnictví

 

6)
ORM využije možnosti zajištění občerstvení na noční soutěži PHL. Výdělek bude použit ve prospěch mladých hasičů.

 

7)
Školení vedoucích mládeže
bude 13.- 14. 9. 2014 ve Svaté Maří. Na školení budou pozváni všichni vedoucí mládeže prachatického okresu. Vedoucím kolektivů budou zaslány pozvánky na školení, tímto je prosím, aby informovali ostatní vedoucí ve sboru. Témata školení jsou ZPV , rozhodování štafeta dvojic, rozhodování štafeta CTIF, administrativa. Celé školení organizačně zpracuje Markéta Tischlerová z SDH Vlachovo Březí .

 

8) RŮZNÉ:

 • Na LŠI se přihlásili čtyři zájemci. Starostka OSH Ing. Bc. Helena Fiedlerová věnuje ze svých finančních prostředků deset tisíc korun. Potřebné informace podá Tischlerová Markéta.
 • Příští rok jsme pořadateli krajských soutěží, již nyní musíme sestavit seznam překážek, které máme k dispozici. Po ukončení podzimního kola hry Plamen se ORM již bude věnovat přípravě organizaci soutěží krajských kol.
 • SDH Tvrzice se nabídlo jako pořadatel podzimního kola hry Plamen. ORM tuto nabídku přijala.
 • Na PHL platí stejné rozdělení věkových kategorií jako pro hru Plamen ročník 2013 – 2014.
 • Na školení rozhodčích prvního stupně byla oslovena Lída Vlášková. ORM navrhuje na toto školení bratry V. Zaunmülera, M. Říhu a sestru L. Tremmelovou.

 

9) Usnesení

 • ORM navrhla a odhlasovala rozdělení dotací vyjmenovaným sborů v 5.bodě.
 • ORM odhlasovala zajištění občerstvení na noční PHL v 6.bodě.
 • ORM schválila návrh na školení vedoucích mládeže v 7.bodě.
 • Příští schůze ORM bude 2.9.2014.

 

10) Závěr

ORM předloží své usnesení ke schválení VV OSH.

 

Zápis vypracovala: Soukupová Valerie (vedoucí OORM)
Kontrola zápisu: Zaunmüller Václav (náměstek přes mládež)

Tomáš Marek