ORM 25.2.2014

ZÁPIS ZE SCHŮZE ORM KONANÉ 25.2.2014 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE OD 18.HODIN

PŘÍTOMNI: Soukupová V., Zaunmüller V., Rokůsek Fr., Mikeš Fr., Mašláň Zd., Václavík J., Tischlerová M.,Roučka M., Tesař Fr.,

OMLUVENI: Jiráň J.,

HOSTÉ: Ing. Bc. Fiedlerová H., Říha M.

PROGRAM

 1. Uvítání , seznámení s programem
 2. OZ jarního kola hry Plamen
 3. OZ okresní soutěže dorostu
 4. Navržení rozhodčích na krajská kola
 5. Různé
 6. Usnesení

 

1. Všichni členové ORM a hosté byli srdečně uvítáni na první letošní schůzi ORM a byli seznámeni s programem

 

2. OZ jarního kola hry Plamen
Ve dnech 17. – 18. 5. 2014 se bude konat jarní kolo okresní soutěže hry Plamen. Místo konání není ještě upřesněno. ORM rozpracovala organizační a materiální zabezpečení jarního kola hry Plamen. Vypracované OZ budou rozeslány na SDH v elektronické podobě a budou zveřejněny na stránkách OSH v sekci mládeže. ORM navrhla a schválila zněny při plnění disciplín a to

 • vedoucí družstva bude po celou dobu plnění disciplíny stát na místě určeném rozhodčím disciplíny,
 • při disciplině PÚ v kategorii mladší není povolena pomoc při plnění discipliny jiné osoby než členem družstva (např. vedoucí není člen družstva)

 

3. OZ okresní soutěže dorostu
ORM vypracovala a schválila organizační a materiální zabezpečení jarního kola soutěže dorostu 24.května v Prachaticích. Náměstek pro mládež rozešle schválené OZ na SDH v elektronické podobě a budou zveřejněny na stránkách OSH v sekci mládeže. Rozdělení dorostu do tří věkových kategorií. Do krajského kola postupuje vítěz z každé věkové kategorie

 

4. Navržení rozhodčích na krajská kola
Dne 7.6.2014. se v Blatné koná krajská soutěž MH.Štafeta požárních dvojic – rozhodčí disciplíny – Ing. Bc. Fiedlerová Helena, R1 – R5: Zaunmüller V., Soukupová V., Tremmelová L., Říha M., Tischlerová M.

Krajská soutěž dorostu se koná 22.6.2014 ve Strakonicích. Disciplina 100 metrů dorostenky – rozhodčí discipliny – Tremmelová Libuše, R1 – R4: Zaunmüller V., Soukupová V., Říha M., Tischlerová M.

 

5. Různé

 • od 1.1.2014 došlo ke změnám pojištění mladých hasičů. Bližší informace o úrazovém pojištění naleznete na: http://crdm.cz/clanky/dokumenty/urazove-pojisteni/.
  Předvyplněné vzory hlášení úrazu i hlášení škody, které také naleznete na webu ČRDM v sekci Pojištění. K dispozici jsou zde rovněž formuláře, které lze vyplňovat elektronicky.
 • V únoru byla vyhlášena dobrovolná finanční sbírka na technické muzeum v Bechyni. Bližší informace naleznete na www. SDH Bechyně

 

6. Usnesení

 • ORM schválila rozpracované OZ okresní kolo hry Plamen a pověřila náměstka pro mládež V. Zaunmüllera a vedoucí ORM V. Soukupovou k jejímu dořešení a upřesnění místa konání
 • ORM schválila OZ okresní soutěže dorostu.
 • Termín schůze ORM : 25.3.2014 v kanceláři OSH v Prachaticích od 18.hodin.

 

Zápis vypracovala: Valerie Soukupová
Kontrola zápisu: Václav Zaunmüller

Tomáš Marek