ORM 25.3.2014

ZÁPIS ZE SCHŮZE ORM KONANÉ 25.3.2014 VE ZDÍKOVĚ

Přítomni: Zaunmüller V., Soukupová V., Tischlerová M., Tesař Fr., Jiráň J., Rokůsek Fr.,

Omluveni: Mikeš Fr., Mašláň Zd., Václavík J., Roučka M., Fiedlerová H.,

Hosté: SDH Zdíkov – Žižka, Kerekešová, Jeníček, arvařík

Program

  1. Uvítání členů ORM a hostů z SDH Zdíkov
  2. Dokončení OZ pro hru Plamen a soutěž dorostu
  3. Kontrola evidence vedoucích
  4. Usnesení, závěr

 

1.
Schůze ORM se konala ve Zdíkově, kam jsme byli pozváni místním sborem dobrovolných hasičů. Po uvítání všech členů ORM a hostů byli všichni přítomni seznámeni s programem.

 

2.
Dokončení pracovní OZ pro hru Plamen a soutěže dorostu probíhalo ve Zdíkově, kde se bude letošní kolo hry Plamenu konat. Vypracované OZ bude zveřejněna na stránkách OSH v sekci mládeže.
Na disciplinu PŮ budou zajištěni dva strojníci, kteří budou pomáhat s umístěním PS 12 na základně a dávat pozor na provoz P S12. Z OSH budou na Plamen k dispozici dvě PS 12.

 

3.
Na doporučení Josefa Orgoníka z Ústředí byla provedena kontrola evidence vedoucích mládeže. Všichni vedoucí, kteří se zúčastnili školení vedoucích mládeže do roku 2012 si musí letos udělat obnovu.

 

4.
ORM schválila OZ na jarní kolo hry Plamen a soutěže dorostu

 

Zapsala: Soukupová Valerie

Tomáš Marek