ORM 27.5.2009

Místo konání

 • kancelář OSH, 16.00 hod

Přítomni

 • Zaunmuller Václav, Rokůsek František, Tesař František
  Starostka OSH – Fiedlerová Helena

Program

 1. Zhodnocení jarního kola hry PLAMEN
 2. Zajistit družstva, jednotlivce a rozhodčí na krajskou soutěž MH a dorostu v ČK
 3. Příprava podzimního kola hry Plamen
 4. Dotace MŠTV
 5. Různé

1.

Jarního kola hry Plamen se zúčastnily všechny přihlášené kolektivy. Pro nepřízeň počasí ORM a vedoucí zúčastněných kolektivů zrušili útok CTIF pro kategorii starší žáci. Vítězové postupových kategorií nás budou reprezentovat na krajské soutěži v Českém Krumlově. Krajské soutěže se nezúčastní pouze družstvo dorostu z Volar. Velké poděkování patří SDH Netolice za vzornou přípravu celé soutěže. Velká většina přítomných na této soutěži ocenila to, že byla na dva dny a i přes nepřízeň počasí se vyvedla.

Postupující:

 • MH – Žernovice
 • Dorostenky – Vlachovo Březí
 • Dorostenky jednotlivci – Ernestová Kristýna – SDH Stachy
 • Dorostenci jednotlivci – Krotký Václav – Sitter Radek – Plouhar Vladislav – SDH Žernovice

2.

Účast družstev a jednotlivců je zajištěna (přihlášky a doprovod).

3.

Podzimní kolo nabídlo připravit SDH Stachy. Tuto možnost potvrdí v průběhu měsíce července.
Kompetentní k jednání v tomto bodě je bratr Zaunmuller.

4. Dotace

zatím nejsou oficiálně přiděleny, dohody čekají na podpis starosty SH ČMS.
ORM navrhuje čerpání dotací na materiální zabezpečení, ale není to podmínkou.
Odevzdání vyúčtování čerpání dotací na OSH je do 31.8.2009

Předpokládaná výše dotací:

 • Školení vedoucích – 7.808,- Kč
 • Na mládež pro OSH – 16.000,-Kč
 • Na mládež pro SDH – 42.800,- Kč na 4 SDH – 10.700,-
 • Pokud bude dotace na SDH přidělena v této výši, bude rozdělena mezi následující sbory rovným dílem: Ktiš, Netolice, Budilov, Nová Pec

Metodický pokyn k čerpání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2009 najdete na http://www.dh.cz/ v hlavním menu úsek mládeže – dotace

5.

Starostka OSH navrhuje aby vzduchovky které má k dispozici OSH Prachatice dostane nestarosti SDH Netolice (bratr Petrášek – vede střelecký kroužek a bude na nich provádět údržbu a servis). Na podzimní kolo pro ZPV je vždy dá k dispozici. ORM s tímto postupem souhlasí.

Zapsal : Zaunmuller V.

Tomáš Marek