ORM 27.7.2010

Místo a čas konání: kancelář OSH Prachatice 18.00hod.

Přítomni: starostka OSH  H.Fiedlerová
členové ORM: V. Zaunmuller, V. Soukupová, Fr. Rokůsek, J. Jiráň, Fr. Tesař, D. Kallová, Fr. Mikeš ( s hlasem poradním )
Omluveni: Z. Mašláň, J.Václavík, M.Roučka
Host: p.Chvostová-Jáchymová,

PROGRAM

 1. Zahájení-uvítání
 2. Školení vedoucích mládeže
 3. Dotace
 4. MČR vLitomyšli
 5. Občerstvení na nočním PHL
 6. Plamen-podzimní kolo
 7. Různé-diskuse

1.
Po uvítání byli všichni přítomní seznámeni s programem.

2.
Školení vedoucích proběhne v Žernovicích ve dnech 2.a 3.10. 2010. Starostka OSH oslovila činovnici p.Chvostovou-Jáchymovou ze Strakonicka, aby se ujala jako školitelka vedoucích. Paní Jáchymová byla pozvána na ORM. Byly domluveny podmínky a předběžný průběh školení.

Toto školení bude dvoudenní. Budou se zde školit začátečníci a instruktoři na minimum
( tj.III.stupeň ) a držitelé minima na II. stupeň. Jednodenní školení (2.10.2010) bude určeno pro držitele III. A II. stupně, kteří tyto stupně získali v roce 2007 a dříve.

Témata školení:

 • p.Marie Jáchymová-směrnice, práva a povinnosti vedoucích, věkové složení družstev, plněni disciplín, stanovy, bezpečnost
 • p.Yveta Smolenová- pedagogika,psychologie
 • p.Simona Sittová- zdravověda
 • p.Fiedlerová- Plamen
 • p.Zaunmuller- Plamen

Školení bude v žernovické hospodě na sále a pokud to počasí dovolí tak se udělají venku ukázky disciplín.
Finanční vyrovnání s p.Jáchymovou: za dva dny školení 500,- + náklady na cestu + náklady na testy.

3. Dotace
Na VV OSH konaném 12.7.2010 bylo schváleno rozdělení dotací MŠTV mezi sbory jak bylo navrženo na ORM ze dne 15.6.2010. Jsou to :Žernovice, Volary ,Stachy, Šipoun ve výši 10 925,- každému ze jmenovaného sboru.Tiskopisy byly rozeslány bratrem Zaunmullerem.Vyplněné tiskopisy spolu s fakturou a kopií z pokladní knihy (faktury musí být označeny zkratkou MŠTV i v pokladní knize) musí být odevzdány na OSH nejpozději do konce srpna.

4.
Na MČR v Litomyšli dne 10.-11.7.2010 nás reprezentovalo družstvo dorostenců ze Žernovic a v jednotlivcích Vozandych Petr z SDH Šipoun. Žernovičtí v PÚ vybojovali 3. místo, a celkově se umístili na krásném 7. místě. Za tento úspěch navrhuje starostka udělit zúčastněným dorostencům čestné uznání OSH, dále V. Zaunmullerovi medaili za výchovu a V. Sedleckému ocenění vyšší, než které má od mateřského sboru.Tento návrh byl jednohlasně schválen.V. Zaunmuller nás blíže informoval o podrobnostech soutěže.Zejména upozornil na skutečnost, že družstva bývají často složená z nejlepších závodníků z celého kraje, naproti tomu za Žernovice soutěžili pouze hasiči ze Žernovic. Ještě jednou všem soutěžícím a vedoucím děkujeme za skvělou reprezentaci našeho okresu.

5.
Prodej občerstvení na nočním PHL ve dnech 28.8.2010 nám VV OSH schválil,výtěžek bude dán na úsek mládeže, starostka vše potřebné zařídila, spolupráce s D.Kallů. Jako pomocníci do stánků se nabídli Jan Marek,Růžena Hanušová.Valerie Soukupová a Václav Zaunmuller

6.
Na podzimní kolo hry Plamen se nabídlo SDH Budilov,Tato nabídka byla schválena výkonným výborem. Předběžný termín soutěže je 9.10. 2010. Na ORM se dohodlo jaké discipliny se budou plnit.:ZPV , štafeta dvojic , štafeta 4 x 60 , dorost podzim nepoběží ale přihlášky si musí podat. OZ připraví V. Zanmuller

7. Různé

 • Výdaje na jarní kolo hry Plamen v Nové Peci činily : celkové náklady – 68 022,- z toho bylo od sborů vybráno – 33 110,- ,dotace – 5510,- a OSH se podílelo částkou 29 402,-
 • Při přípravě základny bude přítomen pouze jeden vedoucí a soutěžící děti. Rozmáhá se nám ústní napadání rozhodčích – v případě nesouhlasu si musí vedoucí podat písemný protest a ne urážet rozhodčího před dětmi. Je to nesportovní chování a má to negativní vliv na výchovu mládeže!
 • Při soutěži ve Vimperku 3.7.se ztratily společné proudnice a nastaly určité pochybnosti. ORM proto navrhla toto opatření. Po ukončení PÚ při soutěžích, kde budou používány společné proudnice, předá proudař proudnice pověřené osobě a ta je odnese rozhodčímu na základnu, ten je předá dalšímu soutěžícímu družstvu před zahájením měření času na přípravu základny.

Diskuse probíhala průběžně u jednotlivých bodů programu.

Termín příští ORM je domluven na 7.9. od 18.00 hodin.

Zápis provedla: Valerie Soukupová

Vedoucí OORM

 • a) Výdaje na jarní kolo hry Plamen v Nové Peci činily : celkové náklady – 68 022,- z toho bylo od sborů vybráno – 33 110,- ,dotace – 5510,- a OSH se podílelo částkou 29 402,-
 • b) Při přípravě základny bude přítomen pouze jeden vedoucí a soutěžící děti. Rozmáhá se nám ústní napadání rozhodčích – v případě nesouhlasu si musí vedoucí podat písemný protest a ne urážet rozhodčího před dětmi. Je to nesportovní chování a má to negativní vliv na výchovu mládeže!
 • c) Při soutěži ve Vimperku 3.7.se ztratily společné proudnice a nastaly určité pochybnosti. ORM proto navrhla toto opatření. Po ukončení PÚ při soutěžích, kde budou používány společné proudnice, předá proudař proudnice pověřené osobě a ta je odnese rozhodčímu na základnu, ten je předá dalšímu soutěžícímu družstvu před zahájením měření času na přípravu základny.
Tomáš Marek