ORM 29.3.2018

ZÁPIS Z ORM 29.03.2018

Přítomní: Václav Zaunmüller – SDH Žernovice, Marek Študlar – SDH Tvrzice, Libuše Tremmelová – SDH Vitějovice, Jan Jiráň – SDH Staré Prachatice, František Rokůsek – SDH Volary, František Mikeš – SDH Ktiš

Omluveni: Valerie Soukupová – SDH Netolice, Markéta Ferusová – SDH Chroboly, František Tesař – SDH Chroboly, Helena Kotrcová – SDH Vlachovo Březí

Hosté: Markéta Tischlerová – SDH Vlachovo Březí, Jaroslav Mareš – SDH Budilov, Ludmila Zelenková – SDH Budilov

Program schůze:

 1. uvítání členů a hostů ORM, seznámení s programem
 2. Okresní kolo hry plamen – OZ
 3. Okresní soutěž dorostu – OZ
 4. Plán práce na rok 2018
 5. Různé
 6. Usnesení
 7. Závěr

 

1. Po přivítání byli všichni členové a hostě seznámeni s programem

 

2. Okresní kolo hry plamen – OZ
M. Tischlerová seznámila s OZ hry plamen MH. Byly provedeny drobné úpravy harmonogramu a organizačního zabezpečení. Soutěž byla o hodinu posunuta, neboť díky prostoru sportoviště je
možno udělat štafetu CTIF a útok CTIF souběžně, čímž dojde k úspoře času.

Do večerního programu bylo přidáno promítání filmu na plátně pro ty, kteří přenocují. Václav Zaunmüller požádal, aby SDH orazítkovala a podepsala na jarním kole HRY PLAMEN registrační listy kolektivu na rok 2018.

Ubytování na jarním kole bude pro všechny pouze ve stanech, neboť na místě není možnost jiné formy ubytování. Upravená OZ bude rozeslána pře další schůzí členům ORM. OZ byla předložena
ORM ke schválení.

 

3. Okresní kolo dorostu – OZ

OZ vytvořila sestra Libuše Tremmelová. Do OZ byl zapracován dodatek č. 5 ke směrnici dorostu.
Ostatní bude projednáno na poradě ORM před konáním soutěže. OZ byla předložena ORM ke schválení.

 

4. Plán práce na rok 2018
Odborná rada mládeže projednala nadcházející akce, které se ORM týkají:

 • 26. -27.05.2018 jarní koho HRY PLAMEN Budilov
 • 22. – 23.09.2018 školení vedoucích a rozhodčích mládeže Tvrzice (22.09. proběhne školenírozh odčích II a vedoucích II. a III., 23.9. potom proběhne školení ORM, rozhodčích krajských
  soutěží a vedení OSH)
 • 20.10.2018 podzimní kolo HRY PLAMEN, Ktiš

(SDH Ktiš se nabídlo na pořádání podzimního kola HRY PLAMEN, které se uskuteční 20.10.2018)

 

5. různé

 • Markéta Tischlerová informovala o Letních školách. V letošním roce se za OSH Prachatice zúčastní pouze jeden účastník, který zažádal o proplacení LŠI. Jedná se o Patrika Pánka z SDH
  Vitějovice.
 • Václav Zaunmüller informoval o akci ukliďme Česko (07.04.2018), některé obce a SDH se zapojila a projektu se zúčastní.
 • Markéta Tischlerová informovala o soutěži PO očima dětí. Z 22 výherců je 7 výherců z našich SDH, ostatní výherci jsou ze školek, škol a ZUŠ okresu Prachatice.
 • Václav Zaunmüller navrhl, aby proběhla delegace rozhodčí na krajské soutěže dorostu a PLAMEN.
  • Dorost: Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Libuše Tremmelová (R1), Valerie Soukupová, Markéta Tischlerová, Jan Fiedler – časomíra?
  • Plamen: Libuše Tremmelová, Václav Zaunmüller (R1), Jiří Tomek, Marek Študlar, Valerie Soukupová
 • Delegace členů na poradu kolem krajských soutěží dne 13.04.2018 v Albrechticích v 16:00 hod.: Václav Zaunmüller, Libuše Tremmelová, Marek Študlar
 • 06.04.2018 proběhne v Přibyslavi porada vedoucích KORM a OORM. Za OSH Prachatice byli delegováni Valerie Soukupová a Marek Študlar.
 • Od 01.01.2018 je uzavřena smlouva s novou pojišťovnou ohledně hasičského pojištění úrazu mládeže. Jedná se o pojišťovnu Generali. Pojistné události vzniklé do 31.12.2017 řeší stále
  pojišťovna Kooperativa.
 • Václav Zaunmüller informoval o hasičské soutěži pro děti: Memoriál Pavla Bače proběhne 12.05.2018 v Žernovicích.

 

6. usnesení
ORM odsouhlasila OZ pro jarní kolo hry plamen 26. -27.05.2018
ORM odsouhlasila OZ pro dorost 19.05.2018
ORM schválila delegované rozhodčí na krajská kola
ORM schválila plán práce po úpravách ze shromáždění představitelů na rok 2018

 

7. závěr
Další ORM proběhne ve čtvrtek dne 10.05.2018 od 17,30 hodin v kanceláři OSH Prachatice

 

Zápis provedla: Markéta Tischlerová
Kontrola zápisu: Václav Zaunmüller

Tomáš Marek