ORM 3.11.2015

SCHŮZE ORM DNE 3.11.2015 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE

Přítomni: Zaunmüller Václav, Soukupová Valerie, Ing.Bc. Fiedlerová Helena,Študlar Marek, Tremmelová Libuše,Ferusová Markéta, Mikeš František, Rokůsek František

Omluveni: Tesař František, Jiráň Jan, Tischlerová Markéta

Hosté: SDH Netolice – Faltejsková Jana, Ing. Mareš Jaroslav, SDH Volary – Slavíček Petr, SDH Zdíkov – Štoural Jan

Program

 1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
 2. Projednání připomínky bratra Ing. Jaroslava Mareše
 3. Vyúčtování dotací
 4. Vyhodnocení podzimního kola hry Plamen
 5. Vyhodnocení školení vedoucích
 6. Plán práce na rok 2016
 7. Různé
 8. Usnesení
 9. Závěr

1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem

2. Projednání připomínky bratra Ing. Jaroslava Mareše

Dne 29.9.2015 rozeslal bratr Ing. Jaroslav Mareš na sbory pracující s dětmi e-mail, ve kterém uvádí odmítavý postoj ORM k jeho připomínkám ohledně stravování dětí na okresních kolech hry Plamen. Proto byl bratr J. Mareš pozván na schůzi ORM společně s Janou Faltejskovou z SDH Netolice a Petrem Slavíčkem z SDH Volary. V žádném případě ORM nechce a ani nebude šetřit na dětech. Na dvoudenní soutěži je pro děti zajištěn sobotní a nedělní oběd ve školní jídelně nebo restauraci, a k sobotní večeři jsou připraveny párky k opékání na ohýnku. Tuto stravu hradí OSH. Také je možnost přiobjednat si sobotní večeři a nedělní snídani. Tuto přiobjednanou stravu si hradí objednávající. Na jednodenní soutěž se zajišťuje pouze občerstvení a to párky nebo sekaná. O dostatečně velkou svačinu pro své děti by se měli především postarat rodiče.

3. Vyúčtování dotací

Sbory, kterým byly přiznány dotace z MŠMT dodaly potřebné podklady k vyúčtování až na sbor ze Svaté Maří, který byl okamžitě vyzván, aby tak neodkladně učinil.

4) Podzimní kolo hry Plamen

se konalo 3. 10. ve Stachách. Až na malé nedostatky na disciplině ZPV byla soutěž dobře připravena. Po poradě se štábem soutěže a souhlasem všech vedoucích družstev mladších, běželi vedoucí společně s hlídkou kvůli bezpečnosti na náročné trati. ORM děkuje členům místního sboru za poskytnutí prostor a za organizační zabezpečení, technické četě za pomoc. Dále za zajištění stravy,úklid a zajištění zdravotnice. Poděkování též patří starostovi obce za podporu pro soutěžící a paní Haubeltové, která uvařila pro všechny výbornou polévku. Podzimního kola hry Plamen se zúčastnilo 13. družstev kategorie starších a 11.družstev kategorii mladších. Výsledky soutěže jsou na stránkách OSH v sekci Mladí hasiči.

5. Plán práce na rok 2016

Školení vedoucích mládeže se konalo ve dnech 12.-13. září ve Vlachovo Březí. Letošního školení se zúčastnilo 69 vedoucích. Z toho bylo 31 nových vedoucích, kteří získali osvědčení III.stuně, 11 vedoucích si tuto kvalifikaci obnovovalo. II.stupeň získali 3 vedoucí a 18 jich obnovovalo. Také bych ráda poděkovala SDH Vlachovo Březí za poskytnutí prostor v jejich krásné hasičárně a členkám sboru za jejich péči o všechny přítomné. Na školení bylo závazně přihlášeno 75 osob, ale někteří se bez omluvy nedostavili, proto se náklady za stravu budou vymáhat po sboru, který je na školení přihlásil. Toto opatření je podmíněno zkušeností z předešlých let, kdy na školení nedorazila až třetina přihlášených vedoucích

6) Plán práce na rok 2016

 • 14. – 15. 5. První termín jarního okresního kola hry Plamen
 • 21. – 22.5. Druhý termín jarního okresního kola hry Plamen
 • 4. 6. Zahájení PHL v Tvrzicích
 • 12. 6. Krajská soutěž dorostu v Českém Krumlově
 • 18. 6. Krajské kolo hry Plamen MH v Kaplici
 • 25. 6. PHL Vlachovo Březí
 • 16. 7. PHL Výškovice – Sudslavice
 • 30. 7. PHL Vitějovice ( začátek od 12:00)
 • 3. 9. PHL Ktiš
 • 11. 9. Školení vedoucích mládeže
 • 17. 9. PHL Prachatice – vyhodnocení
 • 1. 10. První termín podzimního kola hry Plamen
 • 8. 10. Druhý termín podzimního kola hry Plamen

7) Různé

 • SDH Netolice – J. Mareš – zlepšení stravování na dětských soutěží pomocí polní kuchyně. Toto řešení ORM zamítla z důvodů, kdo uvaří a zajistí provoz polní kuchyně.
 • SDH Volary – P. Slavíček se nabídl , že zjistí od KFC jestli by na Plamen uvařili,za jakou cenu, dopravu a výdej stravy.
 • SDH Netolice – J. Mareš – podal návrh ORM o udělení ČU OSH slečně Věrce Petráškové, která poskytla pomoc při dopravní nehodě mladým hasičů z Netolic.
 • SDH Ktiš – Fr. Mikeš – dotaz , kdy dostane předávací protokol na zakoupený materiál z dotací MŠMT . Odpověď podala pracovnice kanceláře OSH Ing. M. Hůrská – kdo čerpal dotace přes okres obdrží bankovní doklad o zaplacení 30% procentního podílu a až přijde vyrozumění z MŠMT o bezchybném vyúčtování dotací, dostanou sbory čerpající dotace předávací protokol.
 • Připomínka J. Fiedlera – na doplňující disciplinu běhu 60 metrů s překážkami na další ročník připravit dvě dráhy, děti mají zájem tuto disciplinu.
 • Jarní kolo hry Plamen je předjednáno ve Zdíkově . Další místo k jednání jsou Lažiště. Je zde možnost zde uvařit, spaní by bylo možné na obecním sále nebo v ubytovně ( kapacita 60 –ti míst). Další možnost je v Záblatí, tam je vše obecní.
 • Český Krumlov je příští rok pořadatelem krajských soutěží, náš okres přislíbil fyzickou a materiální podporu.
 • SDH Tvrzice chtějí v květnu 2016 uspořádat soutěž přípravky .
 • Starostka OSH Ing. Bc. Helena Fiedlerová podala návrh na změnu v programu ,, Lištičkou jsou mazané, ale také vzdělané“, aby se LŠI účastnili z prachatického okresu namísto čtyř , pouze tří zájemci a proplatí jim náklady na pobyt v Malých Svatoňovicích ve 100% výši.

8) Usnesení

 • ORM schválila navržený plán práce na rok 2016 ( v bodě 6).
 • ORM schválila navrženou zněnu v programu ,,Lištičkou jsou mazané, ale také vzdělané“ (v bodě 7 i)

9) Závěr

 • ORM předloží své usnesení ke schválení VV OSH ke schválení.

 

Ráda bych poděkovala členům ORM za celoroční práci na úseku mládeže a všem, kteří věnují svůj volný čas mladým hasičům.

Přeji Vám veselé prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví v Novém roce.

Děkuji Valerie Soukupová
Vedoucí OORM

Tomáš Marek