ORM 3.3.2015

ZPRÁVA ORM KONANÉ 3.3.2015 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE

Přítomni: Zaunmüller Václav, Soukupová Valerie, Mikeš František, Rokůsek František, Jiráň Jan, Tesař František, Ferusová Markéta, Študlar Marek, Ing. Bc. Fiedlerová Helena

Omluvena: Tischlerová Markéta

Program

 1. Uvítání členů ORM, seznámení s programem
 2. Vyhodnocení OKVM
 3. OZ jarní kolo hry Plamen a soutěž dorostu
 4. Plán práce na rok 2015
 5. Různé
 6. Usnesení
 7. Závěr

 

1. Po uvítání byli všichni členové seznámeni s programem.

 

2. OKVM se konala 31.1.2015 ve Vlachovo Březí.

Dle prezenční listiny bylo na této konferenci přítomno 42 vedoucích mládeže. Po zahájení OKVM byla přednesena zpráva vedoucí ORM z úseku mládeže za minulé volební období a příspěvek náměstka přes mládež bratra Václava Zaunmüllera. Po-té podala ORM návrh na složení ORM na volební období 2015 – 2019. Návrh byl přijat s 41 hlasy ,,pro“ a 1 hlas se ,,zdržel hlasování“.

Složení ORM na volební období 2015 – 2019:

 • Soukupová Valerie – SDH Netolice
 • Zaunmüller Václav – SDH Žernovice
 • Tesař František – SDH Chroboly
 • Jiráň Jan – SDH Staré Prachatice
 • Rokůsek František – SDH Volary
 • Mikeš František – SDH Ktiš
 • Tremmelová Libuše – SDH Vitějovice
 • Ferusová Markéta – SDH Chroboly
 • Študlar Marek – SDH Tvrzice

 

3. Okresní kolo hry Plamen pro starší a mladší kategorii se bude konat 16.května 2015 ve Volarech.
Na rozšířenou ORM budou pozvání vedoucí mladých hasičů a budou seznámeni s podrobnými informacemi týkající se této soutěže. Přihlášky v elektronické podobě zaslat nejpozději do 1.5.2015 náměstkovi přes mládež V. Zaunmülerovi na e-mail: zaunmullerv@seznam.cz

Soutěž kategorie dorostu se koná 23.5.2015 v Prachaticích. Přihlášku v elektronické podobě zašlete náměstkovi přes mládež V. Zaunmullerovi na e-mail: zaunmullerv@seznam.cz nejpozději do 1.5.2015. OZ obou soutěží budou zveřejněny na webových stránkách OSH.

 

4. Plán práce na rok 2015

 • 16.5. okresní kolo hry Plamen ve Volarech
 • 23.5. okresní soutěž dorostu družstev a jednotlivců v Prachaticích
 • 14.6. krajská soutěž dorostu družstev a jednotlivců v Prachaticích
 • 20.6. krajská soutěž družstev mladých hasičů v Prachaticích
 • 8.8.-22.8. LŠI v Malých Svatoňovicích
 • 13.9. Školení vedoucích mládeže
 • ? říjen Podzimní kolo hry Plamen

 

5) Různé

 • ORM navrhla sjednocení výše odvodu členských příspěvků za mladé hasiče z SDH na OSH. Svůj návrh předloží ke schválení na shromáždění představitelů
 • Rozeslání OZ krajských kol soutěže MH a dorostu na KORM a OORM jihočeského kraje. Školení rozhodčích krajských soutěží se bude konat ve dnech 24.-25.4.2015 , místo konání bude upřesněno.
 • Bratr V. Zaunmüller podal připomínku k ustrojení vedoucích na OKVM. Je pravdou, že hasičů ve vycházkových uniformách při konání různých akcí ubývá, což je veliká škoda.
 • Informace o LŠI jsou zveřejněny na webových stránkách OSH. Bližší informace ráda zodpoví Markéta Tischlerová: tischlerova1@seznam.cz tel: 606 054 649
 • Školení vedoucích mládeže se bude konat v neděli 13.9.2015.
 • ORM předloží VV OSH ke schválení návrh o používání sponzorsky získaných finančních prostředků na podporu krajských kol

 

6. Usnesení

 • ORM navrhla a schválila OZ soutěží okresních kol MH
 • ORM navrhla a schválila sjednocení odvodů členských příspěvků MH
 • ORM navrhla a schválila použití finančních prostředků na podporu krajských kol

7. Závěr

 • ORM předloží svá usnesení VV OSH ke schválení.
 • Termín příští schůze ORM je 5.5.2015

 

Zápis vypracovala: Valerie Soukupová (vedoucí ORM)
Kontrola zápisu: Václav Zaunmüller  (náměstek pro mládež)

Tomáš Marek