ORM 31.7.2012

Zápis z jednání ORM konané 31.7. 2012 v Prachaticích v kanceláři OSH

Přítomni: Zaunmüller V., Soukupová V., Fiedlerová H., Tesař Fr., Mikeš Fr.

Omluveni: Rokůsek Fr., Kallová D., Václavík j., Mašláň Zd.

Omluveni:
SDH Svatá Maří – Vyskočil Zd., Vyskočil Zd. Ml.
SDH Vitějovice – Tremmelová L.
SDH Vlachovo Březí – Tischlerová M.

Program

 1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
 2. Vyhodnocení krajského kola soutěže dorostu
 3. Vyhodnocení MČR
 4. Školení vedoucích mládeže
 5. Dotace
 6. Zajištění občerstvení na noční PHL
 7. Podzimní kolo hry Plamen
 8. Různé
 9. Usnesení

1) Po uvítání byli všichni seznámeni s programem

2) Dne 23.6.2012 se konalo krajské kolo hry Plamen, kde náš okres reprezentovalo družstvo mladých hasičů v kategorii starší ze Svaté Maří. U místění na ZPV – 6 místo, PÚ – 6 místo, štafeta 4×60 metrů – 6 místo, štafeta dvojic – 2 místo, běh na 400 metrů CTIF – 6 místo, PÚ CTIF – 4 místo.Celkově se družstvo ze Svaté Maří umístilo na krajském kole na 7 místě.

V neděli 24.6.2012 pokračovalo bechyňské krajské kolo v soutěži kategorií dorostu. Zde se Svaté Maří vedlo o mnoho lépe. Družstvo dorostenců obhájilo 3 místo z loňska. Výsledky jednotlivých disciplín: PÚ – 3 místo, 4×100 metrů – 2 místo, test – 5 místo, běh na 100 metrů překážek – 5 místo

Družstvo dorostenců z Vitějovic obsadilo v konkurenci devíti družstev 7 místo.

V soutěži jednotlivců si prachatický okres vedl velmi skvěle.

JEDNOTLIVCI SDH 100m překážek dvojboj test celk.pořadí

Krotký Marek Žernovice 1 1 1 1

Miesbauer Petr Žernovice 5 2 1 3

Novotný Radek Budilov 8 5 1 7

DOROSTENKY

Bártová Iveta Vitějovice 9 5 1 8

Králová Kateřina Budilov 3 4 1 3

Krotká Marie Žernovice 1 1 1 1

Svým dobrým výkonem si závodníci Krotký Marek, Miesbauer Petr, Krotká Marie, Králová Kateřina zajistili postup na MČR v Sokolově . ORM děkuje všem soutěžícím a vedoucím za pěknou reprezentaci prachatického okresu na krajské soutěži v Bechyni.

3) Ve dnech 7.-8.7. 2012 se konalo MČR v Sokolově. Zde se našemu okresu vedlo více než dobře a právem jsme na naše dorostence pyšni.

Jednotlivci SDH 100m. s přek. Dvojboj test celk.pořadí

Krotký Marek Žernovice 1 2 1 1

Miesbauer Petr Žernovice 3 7 1 3

Jednotlivkyně

Krotká Marie Žernovice 10 8 1 9

Králová Kateřina Budilov 24 28 1 23

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

 

4) Školení vedoucích mládeže se letos bude konat ve Svaté Maří. Datum školení je určen na 8.-9.9.2012. Průběh školení organizuje po schválení ORM Markéta Tischlerová. Stravu zajišťuje SDH Netolice a SDH Vlachovo Březí. Technické podmínky náleží SDH Svatá Maří. Tohoto školení se účastní všichni hasiči, kteří mají zájem o práci na úseku mládeže a chtějí získat osvědčení vedoucího mládeže, dále zvýšení kvalifikačního stupně z minima na II stupeň a tkz. Obnovy. Pozvánky na školení byly již všem sborům, které odevzdaly registrační listy rozeslány.

5) Dotace od MŠTV ve výši 25 200 korun na činnost SDH byly ORM rozděleny čtyřem sborům a to SDH Zbytiny, SDH Netolice, SDH Ktiš a SDH Vacov ve výši 6300 korun, což je 70-ti % podíl od MŠTV a sbor se musí podílet částkou 2700 korun tj. 30-ti% podíl. ORM přednesla rozhodnutí o rozdělení dotací VV OSH , kde bylo 13.7.2012 výkonným výborem schváleno. Potřebné formuláře pro čerpání dotací a metodický pokyn byly již sborům zaslány. Čerpání dotací je i letos v podvojném účetnictví a tak se bude muset přefakturovat přes okres. Tímto žádám sbory, jenž čerpají dotace, aby se spojily s pracovnicí OSH Miriam Hůrskou, která jim ochotně poradí.

6) Zajištění občerstvení na noční PHL dne 25.8.2012.
Do stánku jdou i letos vypomáhat členové ORM a to Zaunmuller V., Soukupová V., Mikeš Fr. Dále pak Faltejsková J., Klímová J., Marek J. SDH Vlachovo Březí zajistí gril, klobásy, chleba, lavice, stoly. SDH Žernovice dřevo a SDH Netolice chlazení, gintry, kompresor, prodlužovák 50 metrů, osvětlení, kelímky pivo-limo, sudy, tácky, ubrousky, hořčice, kečup, samovar, káva, čaj, cukr, mléko, kelímky na kávu, míchátka, stojany a pytle na odpad, pitnou vodu. Výtěžek z akce bude opět použit ve prospěch ORM , která ho použije na ceny pro děti.

7) SDH Ktiš se nabídlo na jarním kole hry Plamenu v Netolicích, že by se podzimní kolo soutěže mohlo opět konat ve Ktiši. ORM tuto nabídku přijala a František Mikeš se zavázal , že nám letos objedná lepší počasí než loni. Datum bude stanoven na příští ORM. Discipliny podzimního kola Plamenu budou 4×60 metrů, štafeta požárních dvojic, a ZPV.

8) Různé

 • Poděkování ORM patří rozhodčím, kteří se účastnili krajského kola v Bechyni a to V. Zaunmullerovi, H. Fiedlerové, L. Tremmelové, J.Tomkovi, P. Mrázovi, V. Soukupové. Poděkování patří také časomíře a obsluze pod vedením J. Fiedlera.
 • ORM navrhuje ocenit dorostence krajským čestným uznáním, kteří se umístili na MČR na medailových pozicích a dorostenky ocenit okresním čestným uznáním

9) Usnesení

ORM není pro nízkou účast členů usnesení schopná, proto byla tato schůze pouze poradní.

Vedoucí ORM

Soukupová Valerie

(pozn. webmastera: tabulky nebyly přeformátovány; zachován původní formát zápisu)

Tomáš Marek