ORM 4.12.2018

SCHŮZE ORM, 4.12.2018

Zápis ze schůze konané 4.12.2018 v kanceláři OSH Prachatice

Přítomni: Zaunmüller Václav, Soukupová Valerie, Rokůsek František, Jiráň Jan, Mikeš František, Študlar Marek, Tremmelová Libuše

Omluveni: Tesař František, Ferusová Markéta

Hosté: Markéta Tischlerová

Program

 1. Uvítání členů ORM
 2. Seznámení s programem
 3. Vyhodnocení školení vedoucích, rozhodčích a soustředění dorostu
 4. Vyhodnocení podzimního Plamene
 5. Konference vedoucích mládeže
 6. Různé

 

1, 2.
Po uvítání členů ORM byli všichni přítomni seznámeni s programem.

 

3. Vyhodnocení školení vedoucích, rozhodčích a soustředění dorostu
Školení vedoucích mládeže
se konalo ve Tvrzicích. Po organizační stránce bylo velmi dobře připravené. Zúčastnilo se 59 vedoucích. Také zde probíhalo školení rozhodčích, na kterém si doplňovalo znalosti 31 rozhodčích. Před jarním kolem Plamene je nutné oslovit vedoucí a rozhodčí, aby si na Plamen přivezli průkazky, kde jim bude proveden zápis o absolvování školení.Velké poděkování patří místnímu sboru za pečlivou přípravu školení.

Školení dorostu se zúčastnilo 56 osob, z toho 42 do 18 let. Proběhla instruktáž jednotlivých disciplín a další praktické věci pro kategorii dorostu. Zároveň byl některý nakoupený materiál po školení dočasně zapůjčen SDH, které s dorostem pracují a materiál potřebují, než získají vlastní (do SDH Tvrzice zapůjčen rozdělovač na 100m s překážkami, ostatní materiál prozatím umístěn na OSH)

 

4. Vyhodnocení podzimního Plamene
Podzimního kola Plamene, které se konalo ve Ktiši, se zúčastnilo 13 družstev kategorie starších a 10 družstev v kategorii mladších žáků. Umístění v kategorii starších bylo následující. 1. místo Svatá Maří, 2. místo Vitějovice, 3. místo Zbytiny. V kategorii mladších si vedli mladí hasiči takto: 1. místo Svatá Maří, 2. místo Vlachovo Březí a 3. místo Tvrzice.

Na příští ročníky podzimního kola se k svačině bude vařit polévka. ORM děkuje SDH Ktiš za přípravu a poskytnutí prostor pro konání soutěže. Poděkování patří také obci Ktiš za poskytnuté ceny pro soutěžící. Děkujeme.

 

5.  Konference vedoucích mládeže
Před konáním konference vedoucích je třeba promyslet složení ORM na další volební období a připravit podklady pro konferenci vedoucích.

 

6. Různé

 •  Dotace z MŠMT, které byly rozděleny mezi sbory byly v pořádku a v termínu proúčtovány
 • Na soutěžích PHL budou pravděpodobně dvě noční soutěže i pro mladé hasiče a to ve Vlachovo Březí a v Prachaticích
 • Předběžně má ORM jednu žádost o proplacení LŠI v roce 2019. Žádosti se sbírají do 10.01.2019.
 • Práce do soutěže PO očima dětí je zapotřebí odevzdat na OSH nejdéle do 10.03.2019.
 • 25.-26.5.2019 jarní kolo hry Plamen ve Zbytinách
 • 21.-22.9.2019 školení vedoucích mládeže v Tvrzicích
 • 12.10.2019 podzimní kolo hry Plamen (místo konání bude upřesněno

 

7. Usnesení

 • ORM souhlasí s konáním jarního kala hry Plamenu ve Zbytinách a svůj návrh přednese VV OSH ke schválení.

 

Na závěr bych ráda poděkovala členům ORM za celoroční spolupráci. Poděkování též patří všem mladým hasičům, vedoucím a rozhodčím. Děkuji.

 

Zápis provedla: Valerie Soukupová
Kontrola zápisu: Markéta Tischlerová

 

Tomáš Marek