ORM 4.5.2009

Místo konání

 • kancelář OSH, 16.00 hod

Přítomni

 • Zaunmuller Václav, Rokůsek František, Jiraň Jan,Tesař František
 • + Hlavní vedoucí MH všech kolektivů účastnících se hry Plamen (dle prezenční listiny), starostka OSH – Fiedlerová Helena

Program

 1. Zhodnocení školení vedoucích mládeže
 2. Plnění úkolů
  a) 21. 3. 2009 Písek – školení rozhodčích MH na krajské soutěže
  b) 24. 4. 2009 Plevno u ČK 14.00 hod – porada ke krajským soutěžím
  c) 4. 4. 2009 Přibyslav – porada vedoucích OORM a KORM
  d) Zajistit rozhodčí na krajskou soutěž MH a dorost
 3. Příprava jarního kola hry Plamen
 4. Dotace MŠTV
 5. Různé

1. Školení vedoucich

 • proběhlo dle plánu.
 • Účast – 31 vedoucích, 4 školitele

2.

 • a – Splněno
 • b – Splněno
 • c – Splněno
 • d – Dorost (odeslat do 5.6.2009)  Fiedler Jan, Kallová Dagmar, (možná 1 x Šipoun, 2 x Žernovice)
 • R-1 – HL.4×100 – dvojboj – rozdělovač
 • R-2 – kladina 4×100 – 100m.rozděl.
 • R-3 – čas 4×100 – 100m.kladina
 • R-4 – před.č.1 4×100 – 100m.bariera
 • R-5 – rozděl. 4×100 – 100m.bariera
 • MH ( odeslat do 30.5.2009) Václav Zaunmuller, Helena Fiedlerová, Jiří Tomek, Andrea Prokešová, Lucie Miesbauerová

Š.CTIF – Š.dvojic – ZPV – Útok CTIF – PÚ – 4×60

 • R-1 – Hlavní rozh. – Čas.
 • R-2 – R-2 – Střelba – terč 2
 • R-3 – Časomíra – Pož.ochr.
 • R-4 – R6-hadice – R4-přiřaz.
 • R-5 – R13-předávka 6 – RHP

3. Ceny: Plamen Netolice

 • Starší – 1 x džberová stříkačka, 10 x pracovní stejnokroj, 5 x přilba, medaile, poháry, diplomy
 • Mladší- 1 x džberová stříkačka, 10 x triko, 5 x přilba, medaile, poháry, diplomy
 • DORCI – medaile, pohár
 • DORKY – medaile, pohár
 • Jednotlivci DORKY – medaile
 • Jednotlivci DORCI – medaile

4. Výše dotací

 • bude známa až po krajské poradě VV KSH České Budějovice, která se koná dne 12. 5. 2009

5.

 • jarního kola hry Plamen se zúčastní také přípravka. Jedná se o družstvo ze Svaté Maří a Vlachova Březí, které předvedou ukázku požárního útoku (Svatá Maří 9,30 hod) a štafety CTIF (Vlachovo Březí 9,15 hod). Za své vystoupení dostane každé družstvo 10 x triko.
 • v neděli vystoupí psovodi státní policie (ukázku zajistí Josef Václavík – SDH Zbytiny). V týdnu následujícím po ORM starostka OSH obdržela informaci, že psovodi nevystoupí.
 • byl vznesen požadavek SDH Netolice, aby byli vyřazeni z rozdělení rozhodčích a to z důvodu velkého počtu osob zajišťujících organizaci jarního kola (technická četa, strava), náhradní rozhodčí budou přiděleni z řad dorostu a ostatních sborů přímo před konáním jednotlivých disciplín
 • starostka OSH Helena Fiedlerová rozdala vedoucím nové učební texty (1x na každé přítomné SDH + Budilov – doručí Josef Václavík)
 • byla ujednána poslední podoba stravy na jarní kole a upřesněna objednávka surovin
 • Stachy vznesly požadavek na ubytování již z pátku na sobotu (řeší bratr Jan Marek)
Tomáš Marek