ORM 4.7.2017

SCHŮZE ORM DNE 4. 7. 2017 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE

Přítomni: Zaunmüller V., Soukupová V., Mikeš Fr., Rokůsek Fr., Tremmelová L., Študlar M.,

Omluveni: Jiráň J., Tesař Fr., Ferusová M.,

Hosté: Ing. Bc. Fiedlerová H., Tischlerová M.

Program

 1. Uvítání členů a hostů ORM, seznámení s programem
 2. Vyhodnocení hry Plamen
 3. Vyhodnocení soutěže dorostu
 4. Vyhodnocení krajských kol
 5. Dotace MŠMT
 6. Školení vedoucích mládeže
 7. Různé
 8. Usnesení, závěr

 

1. Po uvítání byli všichni členové a hosté ORM seznámeni s programem.

 

2. Vyhodnocení hry Plamen
Jarní kolo hry Plamen se konalo ve Zbytinách ve dnech 27. – 28. 5. 2017 na sportovním stadionu. Možnost ubytování využilo šest sborů tj. jedenáct družstev a šest sborů, tj. devět družstev jelo na noc domů. Po organizační stránce bylo vše velice dobře zorganizováno. Přesný časový harmonogram pro technickou četu zpracoval bratr Václav Zaunmüller. Plamenu se celkem zúčastnilo 278 osob. Stravování bylo zajištěno pomocí polní kuchyně a na nedělní oběd jsme dostali formou sponzorského daru řízky od pana Františka Hodiny, za který velice děkujeme. Již dva roky je na nedělní oběd polévka a balíček, což všem vyhovuje, proto se a ORM rozhodla vypustit teplý druhý chod a odpolední svačinu. Soutěžící využívají bohaté nabídky ve stánku s občerstvením. Výsledky družstev jsou zveřejněny na webových stránkách. Vítězné družstvo ze Svaté Maří v kategorii starší postupuje do krajského kola. ORM děkuje starostovi obce p. Josefu Furišovi za poskytnutí prostor, pomoc s přípravou soutěže a vstřícný přístup k mladým hasičům. Velké poděkování patří také členům sboru ve Zbytinách za technickou pomoc během celé soutěže.

 

3. Vyhodnocení soutěže dorostu
Soutěž dorostu se konala v Prachaticích 20.05.2017. Zúčastnilo se jedno družstvo dorostenců z Bohumilic a jedno družstvo dorostenek spojené z děvčat z Jámy a Svaté Maří. Výsledky jsou taktéž zveřejněny na webových stránkách. Obě družstva automaticky postupují do krajského kola.

 

4. Vyhodnocení krajských kol
Krajská soutěž dorostu se konala 12.06.2017 v Jindřichově Hradci. Družstvo dorostenců z SDH Bohumilic se umístilo na 4. místě a družstvo dorostenek z SDH Jáma a Svatá Maří také obsadilo 4. místo. Výsledková listina je zveřejněna na webových stránkách OSH Prachatice.

V krajské soutěži hry Plamen v Nové Včelnici se družstvo mladých hasičů ze Svaté Maří v kategorii starší umístilo na 5. místě. ORM děkuje všem soutěžícím a vedoucím za reprezentaci našeho okresu v krajských kolech.

 

Umístění dorostenci jednotlivci

Kategorie Jméno, příjmení SDH Umístění
starší Petr Mráz Svatá Maří 4. místo
střední Michal Mráz Jáma 3. místo
mladší Lukáš Tremmel Vitějovice 3. místo

Umístění dorostenky jednotlivci

Kategorie Jméno, příjmení SDH Umístění
střední Natálie Šilhová Stachy 6. místo
mladší Gabriela Lišková Tvrzice 3. místo

 

5. Dotace
Dotace poskytnuté MŠMT navrhla ORM rozdělit rovným dílem mezi sbory Netolice, Zbytiny, Jáma, Vlachovo Březí, Budilov a Svatou Maří. Tyto dotace musí být využity na volnočasové aktivity a MTZ sboru. Vyúčtování dotací je v jednoduchém účetnictví a to nejpozději do konce měsíce září. V případě nejasností při vyúčtování je možné se obrátit na pracovnici kancelářeOSH sestru Ing. Miriam Hůrskou. Dotace jsou ve výši 7.600,- Kč, což je 70% podíl a sbor se podílí minimální částkou 3.300,- Kč, což je 30,39 %.

Dotace poskytnuté na provozní náklady OSH budou využity na zakoupení dvou bariér vysokých 170 cm.

Školení vedoucích mládeže se bude konat ve Tvrzicích 23.09.2017. Seznam vedoucích, kteří by se měli zúčastnit školení je zveřejněn na webových stránkách v sekci Mladí hasiči – vedoucí mládeže – školení.O školení mají zájem pracovníci z Dětského domova v Žíchovci, chtěli by mít proškolené vedoucí, aby se mohli případně s dětmi zapojit do hry Plamen.

 

6. Různé

 • Na LŠI se přihlásili dva zájemci, kteří využijí grantu:„Lištičky jsou mazané, ale také vzdělané‘‘. A jeden zájemce si zaplatí LŠI z vlastních prostředků.
 • Návrh sestry Tischlerové o přidání bloku v sekci mládeže na webových stránkách, který by byl pro potřeby vedoucích mládeže. Zde by vedoucí využívali pro svou práci s mládeží různé tabulky, dokumenty atd.
  Návrhu se vyhovuje.
 • Po úspěšné sbírce pro Dětský domov v Žíchovci ve spolupráci OSH s HZS Prachatice, byl podán návrh na uspořádání další sbírky s názvem „Ponožky na nožky“. Vysvětlení podal pan Mgr. Josef Peiker, ředitel dětského domova v Žíchovci. Děti jezdí v létě na čtrnáctidenní pobyt letního tábora a musí mít na každý den čisté spodní prádlo a ponožky a nebyly by to děti, aby se vrátily se spárovanými ponožkami domů. Každému něco chybí. Termín sbírky bude zveřejněn na webových stránkách. Návrh na uspořádání sbírky bude předložen ke schválení na Shromáždění představitelů sborů na jaře 2018.
 • Na jarním kole hry Plamen se bude hodnotit celoroční činnost kolektivu mladých hasičů. Kolektivy budou plnit dva povinné okruhy a vše budou zaznamenávat do kroniky, kterou předloží na jarním kole ke kontrole. Nesplnění každého z okruhů bude penalizováno pěti trestnými body. Plnění okruhů je v souladu se Směrnicemi pro celoroční činnost mladých hasičů, platnými od 01.09.2016. S podrobnými informacemi, jak plnit okruhy a zaznamenávat je, budou vedoucí seznámeni na školení mládeže ve Tvrzicích.
 • Bratr Zaunmüller prosí o kontrolu registračních listů. Některé sbory RL ještě neposlaly.
 • Na krajském kole v Jindřichově Hradci oslovili mládežníci ze strakonického okresu bratra Zaunmüllera s možností společně organizovat soutěž pro dorostence. Z důvodu neúčasti některých členů ORM na schůzi, bude tento bod předložen k projednání na další schůzi ORM. Bratr Zaunmüller a sestra Tremmelová projednají podmínky soutěže s ORM Strakonice a poté ORM předloží návrh ke schválení VV OSH.
 • Členové ORM požadují umožnit vedoucím mládeže přístup k nahlížení do centrální evidence. Potřebují kontrolu ohledně mladých hasičů a při navrhování na udělení vyznamenání.
 • Kontaktovat bratra Jiráně, jak uspěl při oslovení pamětníků založení hry Plamen. Zda se zúčastní slavnostního setkání v Přibyslavi u příležitosti 45. výročí vzniku hry Plamen. Na podzimním kole by se vedoucím potom předal pamětní odznáček.
 • Podzimní kolo hry Plamen bude 14.10.2017 ve Tvrzicích. Pracovní OZ připraví sestra Tischlerová.
 • Zapůjčení nových vzduchovek do tří sborů. Zatím jsou navrženy Tvrzice a Zbytiny. Nové vzduchovky se nejprve nechají zkontrolovat bratrem Jardou Petráškem. Výrobní čísla:
  V 14 05 31 – typ Slavia 631
  V 14 05 14 – typ Slavia 631
  V 14 04 91 – typ Slavia 631
  V 14 05 18 – typ Slavia 631
 • Příští schůze ORM bude 05.09.2017 od 18 hodin v kanceláři OSH Prachatice.

 

8. Usnesení
ORM navrhla a schválila tato usnesení:

 • Dotace z MŠMT rozdělit mezi sbory Netolice, Jáma, Budilov, Vlachovo Březí, Zbytiny, Svatá Maří.
 • Z dotací na provozní náklady OSH zakoupit dvě bariery 170 cm.
 • Školení vedoucích mládeže 23.09.2017 ve Tvrzicích.
 • Sbírka pro Dětský domov v Žíchovci.
 • Přístup vedoucích mládeže do centrální evidence.
 • Podzimní kolo hry Plamen 14.10.2017
 • Příští schůze ORM 05.09.2017

 

9. Závěr
ORM předloží svá usnesení ke schválení VV OSH.

 

Zápis vypracovala: Soukupová Valerie (Vedoucí ORM)
Kontrola zápisu: Zaunmüller Václav (náměstek pro mládež)

 

Tomáš Marek