ORM 4.9.2012

Zpráva  ze schůze ORM konané 4.9.2012 v kanceláři OSH Prachatice od 18.hodin

Přítomni: Zaunmuller V., Soukupová V., Fiedlerová H., Tesař Fr., Mašláň Zd., Roučka M., Mikeš Fr.,

Omluveni: Kallová D., Václavík J.,

Hosté: Šejnoha R., Tischlerová M., Tremmelová L.,

Program:

  1. Uvítání členů ORM a hostů, seznámení s programem
  2. OZ – Plamen podzimního kola
  3. Čerpání dotací
  4. Školení vedoucích mládeže
  5. Různé
  6. Usnesení

1.
Po uvítání byli všichni přítomni seznámeni s programem.

2.
Podzimní kolo hry Plamen se bude konat 6. Října ve Ktiši. Členům ORM  byla předložena pracovní verze OZ, která byla dle potřeby upravena.  Zpracovaná OZ bude zaslána všem zaregistrovaným sborům v elektronické podobě.

3.
Čerpání dotací z MŠMT využily všechny navržené sbory. Podklady pro čerpání dotací odevzdalo v požadovaném termínu SDH Ktiš, Netolice, Zbytiny. SDH Vacov musí ještě doložit faktury z výzbrojny, materiál má již objednaný.

4)
Školení vedoucích mládeže, které se koná ve Svaté Maří ve dnech 8.-9. září 2012 je již připraveno, jsou vytištěny potřebné materiály. Markéta Tischlerová vypracovala program školení, stravu zajišťuje OSH Prachatice ve spolupráci s SDH Netolice, technické zabezpečení zajišťuje SDH Svatá Maří.
Toto školení je financováno z dotace MŠMT.
Členové ORM se sejdou ve Sv. Maří v sobotu ráno v 10 hodin a ve spolupráci s technickou četou připraví stany.

5. Různé

  • Při zajišťování občerstvení na noční PHL se podíleli Zaunmuller V., Mikeš Fr., Faltejsková J., Faltejsek P., Klímová J., Marek J., Soukupová V..Čistý zisk činil 10.215 korun a bude použit ve prospěch mládeže. Děkuji všem za pomoc ve stánku.
  • ORM navrhuje udělit  Čestné uznání  OSH Václavovi Hošnovi  (11 let), který  29.6.2012 svou odvahou zachránil život tonoucí se kamarádce.
  • V. Zaunmuller požádal členy ORM, aby se rozhodli do příští schůze jaké se zakoupí překážky z poskytnutých dotací od MŠMT.

6.  Usnesení
ORM schválila OZ pro podzimní kolo hry Plamem pro ročník 2012 – 2013

Zápis vypracovala : Soukupová  Valerie

Kontrola zápisu : Zaunmuller  Václav

Tomáš Marek