ORM 5.4.2012

ZÁPIS Z ROZŠÍŘENÉ ORM KONANÉ DNE 5.4. 2012 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE OD 18.HODIN

PŘÍTOMNI: Fiedlerová H., Zaunmuller V., Soukupová V., Rokůsek Fr., Tesař Fr., Mikeš Fr.

OMLUVENI: Jiráň J. Kallová D., Mašláň Z., Václavík J., Roučka M.

HOSTÉ: SDH Vl. Březí – Tischlerová M., Fiedler J., SDH Svatá Maří – Stejskal V.,Vyskočil P., SDH Šipoun – Říha M., SDH Volary – Hasman P., Janda P., SDH Vitějovice – Tremmelová L.

PROGRAM

 1. Uvítání – seznámení s programem
 2. Zpráva z konference KORM a OORM v Přibyslavi
 3. LŠI
 4. Dotace
 5. Školení vedoucích mládeže a rozhodčích
 6. Plamen MH + OZ
 7. Plamen Dorost + OZ
 8. Různé
 9. Usnesení – schválení OZ MH a OZ Dorostu

1. Po uvítání byli všichni přítomni seznámeni s programem

2. Zpráva z konference KORM a OORM v Přibyslavi

Na celorepublikovém setkání vedoucích KORM a OORM konané v Přibyslavi dne 31.3.2012 jsme byli v jednotlivých zprávách seznámeni s celoroční činností na úseku mládeže za rok 2011. SHČMS má v roce 2011 evidováno 43.811 mladých hasičů a v celkovém součtu 96.156 osob ve věku do 26-ti let.

Letní školy instruktorů – LŠI – se zúčastnilo 100 posluchačů. Během 14-ti dnů se v tomto kursu vyškolí mladí hasiči ve věku 15.-18. let, kteří mají zájem aktivně pracovat na úseku mládeže. Kurs je ukončen závěrečnými zkouškami a posluchači získávají osvědčení III stupně vedoucího mládeže, ve výjimečných případech II stupeň s platností po dovršení 18-ti let absolventa.

Za rok 2011 byly přiznány dotace od MŠTV ve výši 16,5 milionu korun. Na rok 2012 jsou schváleny dotace od MŠTV ve výši 15.890 000 Kč. Do budoucna se nebudou z ministerstva dotovat základní články organizace – okresy-. Ty budou dotovány z příslušného Kraje. Do okresů půjde letos méně peněz z důvodů navýšení mezd na Ústředí a to o jeden milion.

Byla navržena úprava stanov – členství již od tří let věku dítěte. V tomto věku je již dítě schopno rozvíjet určitou činnost, je schopno předškolní výchovy. Děti z Přípravek nejsou evidovány jako členové SH ČMS a není možnost čerpání dotací na činnost s těmito dětmi.

Na úseku prevence je nabídka materiálů Učební texty pro vedoucí a instruktory mládeže, dále Směrnice – aktuální doplňky najdete na stránkách : dh.cz .Odznaky, samolepky a nášivky pro plnění odbornosti je možno objednat na každém OSH. Katalog hasičského zboží najdete na www dh.cz

Dále se projednávalo rozdělení kategorie dorostu na mladší dorost 13 – 14 let a starší dorost 15 – 18 let jak pro chlapce tak i dívky. U mladších dorostenců se jedná o snížení bariery na 170 cm a kladina bude ve výšce 80-ti cm. Tyto změny vejdou v platnost po schválení Ústředí SH ČMS.

Dne 16.5.2012 probíhá Český den proti rakovině (16. Květinový den) Tematicky budou sbírka a preventivní letáky zaměřeny na nádory ledvin, v jejichž výskytu drží Česká republika smutné celosvětové prvenství. Barva stužky u kytiček bude letos oranžová a minimální cena zůstává 20Kč. Seznam vybraných poboček České pošty najdete na www.denprotirakovine.cz

 

3. LŠI

Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS vyhlašuje pro rok 2012 dvě Letní školy:

 1. Letní škola pod vedením p. Jitky Fabiánové a p. Ivo Adámka, která se uskuteční v ÚHŠ Jánské Koupele v termínu 29.7. – 11.8.2012
 2. Letní škola pod vedením p. Marie Kůrkové a p. Moniky Němečkové, která se uskuteční v Malých Svatoňovicích v termínu 21.7. – 4.8.2012

KURSOVNÉ LETNÍ ŠKOLY ČINNÍ: 2500Kč/osoba/pobyt

Závazné přihlášky na obě LŠI získáte na každém OSH a rovněž na www.dh.cz

Starostka OSH Prachatice p. Helena Fiedlerová vyhlásila na ORM grant na LŠI. Jedná se o finanční příspěvek 5000 Kč, který ORM rozdělí podle počtu přihlášených zájemců .

 

4. Dotace
Čerpání dotací v podvojném účetnictví. OSH nemá povinnost čerpat dotace pro sbory, které nemají podvojné účetnictví . Bylo by velice dobré, aby si sbory, které pracují s dětmi , účastní se hry Plamen a získávají tak možnost přidělení dotací toto podvojné účetnictví co nejrychleji zřídily. Projednává se, aby všechny sbory měly přidělená IČA a daňové přiznání vedly v podvojném účetnictví. Školení hospodářů je v sobotu 14.7.2012 od 9.hodin a tam se dozví potřebné informace.

 

5. Školení vedoucích a instruktorů
letos by se mělo konat 8. – 9. září ve Svaté Maří. Navazovalo by na školení velitelů. Tento termín je předběžný. V loňském roce se školení konalo v Netolicích a pro velmi nízkou účast byla ORM navržena nová forma školení. S podrobnějšími informacemi budou vedoucí seznámeni na Plamenu v Netolicích.

 

6. Plamen MH + OZ
Ve dnech 12. – 13.5 2012 proběhne jarní kolo hry Plamen pro kategorie starších a mladších hasičů, které se bude konat v Netolicích. Na rozšířenou ORM byly pozváni všichni vedoucí kolektivů mladých hasičů a byly seznámeni s podrobnými informacemi týkající se této soutěže, projednávalo se zde materiální zabezpečení, rozdělení rozhodčích, ubytování, strava, doprovodný program a další záležitosti ke zdárnému průběhu jarního kola hry Plamen. Prosím všechny vedoucí, aby do 27.4. 2012 zaslali náměstkovi přes mládež přihlášky na jarní kolo Plamenu z důvodů rozdělení chatek a objednání stravy. Označte také v přihlášce děti, které budou soutěžit v běhu na 60 m s překážkami (třeba křížkem).

 

7. Plamen Dorost + OZ
Soutěž kategorie dorostu se koná 2.6.2012 v Prachaticích. Přihlášku v elektronické podobě zašlete náměstkovi přes mládež V. Zaunmullerovi na e-mail: zaunmullerv@seznam.cz nejpozději do 14.5.2012.

 

8. Různé

 1. Vypracované OZ pro jarní kolo hry Plamen pro kategorii dorostu, starších i mladších hasičů budou zaslány vedoucím kolektivů, kteří odevzdali RL na rok 2012 na emailovou adresu vedoucích mládeže.
 2. Připomínky byly průběžně zodpovězeny během celé schůze
 3. Příští ORM se bude konat 22.5.2012 od 18.hodin

9. Usnesení

ORM schválila vypracované OZ pro jarní kolo hry Plamen a soutěže dorostu.

Tomáš Marek