ORM 5.5.2015

SCHŮZE ORM KONANÁ 5.5.2015 V KANCELÁŘI OSH PRACHATIC OD 18. HODIN

Přítomni: Zaunmüller Václav, Soukupová Valerie, Študlar Marek, Jiráň Jan, Tesař František, Rokůsek František, Mikeš František, Tremmelová Liba,

Omluveni: Ferusová Markéta, Fiedlerová Helena

Program

 1. Uvítání členů ORM a seznámení s programem
 2. Informace z celorepublikové konference vedoucích OORM v Přibyslavi
 3. OZ okresního kola hry Plamen MH a okresní soutěže dorostu
 4. OZ krajských soutěží
 5. Různé
 6. Usnesení
 7. Závěr

 

1. Po uvítání byli všichni členové ORM seznámeni s programem.

 

2.
Dne 10. dubna se v Přibyslavi konala celorepubliková konference vedoucích OORM, kde jsme byli seznámeni se zprávami o činnosti úseku mládeže za rok 2014, zhodnocení plnění Programu činnosti SH ČMS, informační blok. Dále byli předány materiály v elektronické podobě. V diskusi byly navrženy úprava dráhy na disciplině 60 metrů běhu s překážkami, dále navržení změn ve štaf. pož. dvojic. Veškeré materiály pro čerpání dotací na rok 2015 jsou zveřejněny na stránkách www.dh.cz

 

3.
OZ okresních soutěží jsou již rozeslány na sbory, také jsou k dispozici na webových stránkách OSH Prachatice.
ORM navrhuje: Zapůjčení dvou soutěžících z jiné organizace v rámci okresu Prachatice. Tito zapůjčení soutěžící nemohou již soutěžit za žádné jiné družstvo, ani vlastní. Toto opatření se týká pouze pro jarní kola hry Plamen. Při podzimním kole hry Plamen je půjčování soutěžících zakázáno.

 

4.
ORM byly předloženy testové otázky na krajské kolo soutěže dorostu ke schválení, OZ krajských soutěží jsou již rozeslány na ORM okresů jihočeského kraje.

 

5. Různé

 • Na LŠI se přihlásili zájemci z SDH Chroboly, SDH Volary a SDH Staré Prachatice
 • SDH Stachy se nabízí jako pořadatel pro konání podzimního kola hry Plamen ročníku 2015 /2016. Předběžný termín konání podzimního kola je 10.10.2015

 

6. Usnesení: ORM schválila

 • Podmínky pro půjčování soutěžících v bodě 3.
 • Testové otázky pro krajskou soutěž dorostu v bodě 4.
 • Místo konání podzimního kola hry Plamen v bodě 5b.

 

7. ORM předloží svá usnesení VV OSH ke schválení

 

Zápis vypracovala: Soukupová Valerie (vedoucí ORM)
Kontrola zápisu: Zaunmüller Václav (náměstek pro mládež)

Tomáš Marek