ORM 5.9.2017

SCHŮZE ORM DNE 5. 9. 2017 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE

Přítomni: Zaunmüller V., Soukupová V., Mikeš Fr., Rokůsek Fr., Tremmelová L., Študlar M., Jiráň J., Tesař Fr., Ferusová M.,

Hosté: Ing. Bc. Fiedlerová H., Tischlerová M.

 

Program

 1. Uvítání členů a hostů ORM, seznámení s programem
 2. Školení vedoucích mládeže
 3. OZ podzimní kolo hry Plamen
 4. Celoroční činnost MH
 5. Různé
 6. Usnesení
 7. Závěr

 

1. Po přivítání byli všichni členové a hosté seznámeni s programem.

 

2. Školení vedoucích mládeže
Školení vedoucích mládeže celé připravila sestra Markéta Tischlerová. Letos je přihlášeno 64 vedoucích (nově osvědčení, obnovy). Školení bude 23.09.2017 v Tvrzicích. Podklady budou vyvěšeny na webových stránkách OSH Prachatice.

 

3. OZ podzimní kolo hry Plamen
OZ pro podzimní kolo taktéž připravila Markéta. Podzimní kolo Plamenu se bude konat v Tvrzicích dne 14.10.2017. OZ bude zveřejněna na webových stránkách OSH. Přihlášky zasílat Markétě Tischlerové.

 

4. Celoroční činnost MH
ORM navrhuje pro kolektivy mladých hasičů zapojit se do celoroční činnosti, a to plněním okruhu č. 1 a č. 4 uvedených ve Směrnicích. V první okruhu ORM zvolila jako podmínku pro splnění 1 brigádnickou hodinu, kterou musí kolektiv odpracovat při údržbě výstroje, výzbroje, úklidu hasičárny či prostor, kde pravidelně trénuje. Ve 4. Okruhu potom byla ORM pevně zvolena podmínka zapojení kolektivu do soutěže PO očima dětí. Propozice k soutěži jsou vyvěšeny na stránkách OSH Prachatice v sekci VEDOUCÍ MLÁDEŽE – OSTATNÍ. Okruh bude splněn odevzdáním min. 1 výtvoru do soutěže do data určeného propozicemi na OSH Prachatice. Na školení mládeže budou vedoucí s touto novinkou seznámeni a budou poučeni o zápisu splněného okruhu do kroniky. Hodnocení plnění okruhů bude podle Směrnic platných od 01.09.2017

 

5. Různé

 • Nové vzduchovky jsou zkontrolovány a byly předány SDH Tvrzice, kde budou k dispozici pro školení a na podzimní kolo hry Plamen.
 • Podklady pro vyúčtování dotací ještě nebyly sborům rozeslána, protože nám je z Ústředí ještě nezaslali. Všechny navržené sbory využijí přidělených dotací z MŠMT.

 

6. Usnesení

 • ORM navrhla a schválila OZ podzimního kola hry Plamen
 • ORM navrhla a schválila OZ školení vedoucích mládeže
 • ORM navrhla a schválila plnění dvou okruhů celoroční činnosti

 

7. Závěr
ORM přednese svá usnesení VV OSH ke schválení

 

Zápis vypracovala: Soukupová Valerie (vedoucí ORM)

Kontrola zápisu: Markéta Tischlerová (koordinátorka ORM)

Tomáš Marek