ORM 6.9.2011

Čas a místo konání: 6. 9. 2011, kancelář OSH v Prachaticích v 18.00

Přítomni: Zaunmuller Václav, Fiedlerová Helena, Tesař František, Mikeš František, Jiráň Jan, Soukupová Valerie, Rokůsek František, Roučka Michal, Mašláň Zdeněk

Omluveni: Václavík Josef, Kallová Dagmar

Hosté: SDH Vitějovice – Kuba Václav, SDH Šipoun – Říha Marcel, SDH Vlachovo Březí – Tischlerová Markéta

Program

  1. Uvítáníseznámení s programem
  2. Dotace MŠTV
  3. Schválení OZ podzimního kola hry Plamen + materiální zabezpečení
  4. Školení vedoucích mládeže a rozhodčích
  5. Různé
  6. Usnesení

1. Po uvítání byli všichni členové ORM seznámeni s programem

2. Dotace MŠTV

Sbory, kterým byly letos schválené dotace nabídnuty, plně využily tohoto dotačního příspěvku k pořízení potřebného materiálu. Za dotace na činnost mládeže při OSH, které činí 14.765 korun navrhla a odsouhlasila ORM koupit bariéru 200 cm s možností snížení na 150 cm, a dvojdílné základny.

3) Podzimní kolo hry Plamen 20112012 se bude konat ve Ktiši 8.října 2011

OZ je zaslaná v samostatné příloze

4) Školení vedoucích mládeže a rozhodčích

Na školení vedoucích byly přiznány dotace od MŠTV ve výši 14.800 korun + 30% podílu OSH.

Školení se bude konat v Netolicích v měsíci listopadu nebo prosinci (termín bude včas upřesněn). ORM rozešle všem zaregistrovaným sborům pozvánku na toto školení. Školení je určeno pro začátečníky, obnovy – pro ty vedoucí, kterým školení propadá a obnovy – vedoucí co se loni nemohli zúčastnit.

5) Různé

A: I letos ORM zajišťovala občerstvení na noční PHL v Prachaticích 27.8.2011. Čistý zisk z prodeje činil 9.252 korun a bude použit ve prospěch mládeže. Děkuji všem dobrovolným hasičům, kteří zajišťovali provoz stánku.

B: Bratr Zdeněk Mašláň – apelovat na vedoucí mládeže, aby si důkladně prostudovali Směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů. Neznalost těchto pravidel nese s sebou jisté problémy, které se musí řešit při soutěžích.

6) Usnesení

ORM schválila OZ pro podzimní kolo hry Plamen, které se bude konat ve Ktiši 8.10. 2011

ORM navrhla pořízení bariéry a základny z dotací na činnost mládeže.
Zapsala: Vedoucí ORM – Valerie Soukupová

Tomáš Marek