ORM 7.9.2010

Místo a čas konání: 7.9.2010, kancelář OSH, 18.hodin

Přítomni: V. Zaunmuller, V. Soukupová, Fr. Rokůsek, Fr. Tesař, D.Kallová, Z. Mašláň, M. Roučka, J.Jiráň
Omluveni: H.Fiedlerová, J.Václavík, Fr. Mikeš
Hosté: J.Mareš, Kadlecová

PROGRAM

 1. Zahájení – uvítání
 2. Dotace
 3. Školení vedoucích v Žernovicích
 4. Občerstvení noční PHL v Prachaticích 18.8.2010
 5. Plamen + OZ
 6. Různé
 7. Usnesení

1.
Všichni přítomni byli po uvítání seznámeni s programem.

2.
V. Zaunmuller nás informoval, že dotace využily všechny sbory, které byly navrženy a schváleny na předešlých ORM. Sbory si za tyto finanční prostředky nakoupily MTZ. Vyplněné tiskopisy byly odevzdány do kanceláře OSH.

3.
Školení vedoucích mládeže proběhne v Žernovicích ve dnech 2.a 3.10. 2010 v sále Žernovické hospody. Příjezd účastníků je naplánován na 8,30 hod. Garantem tohoto školení vedoucích je činovnice Marie Chvostová – Jáchymová ze Strakonicka.
Toto školení bude dvoudenní pro začátečníky a instruktory, kteří budou moci získat odbornost minimum ( III.stupeň ) a držitelé minima odbornost vedoucího ( II. stupeň )
Jednodenní školení (2.10.2010) bude určeno pro držitele III. a II. stupně, kteří tyto stupně získali v roce 2007 a dříve – takzvaná obnova kvalifikace.
Pro účastníky dvoudenního školení bude umožněno přespání na sále, v tom případě je potřeba vzít sebou karimatku a spacák. Každý účastník školení vezme sebou psací potřeby, poznámkové bloky, průkaz člena, kdo bude dělat obnovu tak své směrnice, sportovní oblečení – ( v případě příznivého počasí budou prováděny praktické cvičení venku ).
Tyto pozvánky jsou zasílány pouze hlavním vedoucím kolektivů mladých hasičů. ORM tímto žádá hlavní vedoucí, aby zaslali nejpozději do 30.8. 2010 na email zaunmullerv@seznam.cz
jmenovité seznamy účastníků školení s datem narození za jednotlivá SDH. ( V seznamu prosíme uveďte kdo bude chtít přespat v sále )
V případě nejasností volejte na tel. 777 710 406.

Témata školení:

a. Marie Chvostová – Jáchymová- směrnice, práva a povinnosti vedoucích, stanovy, bezpečnost
b. Yveta Smolenová- pedagogika, psychologie
c. Simona Sittová- zdravověda
d. Helena Fiedlerová- Plamen
e. Václav Zaunmuller- Plamen

ČASOVÝ HARMONOGRAM.
SOBOTA – 2.10. 2010

 • 8.30 – 8.50 – Prezence
 • 9.00 – 9.50 – Směrnice
 • 10.00 – 10.50 – Pedagogika a psychologie
 • 11.00 – 11.50 – Zdravověda
 • 11.50 – 12.50 – Oběd
 • 13.00 – 13.50 – Bezpečnost
 • 14.00 – 17.00 – Discipliny hry Plamen
 • 17.00 – odjezd účastníků jednodenního školení a účastníků dvoudenního školení, kteří nebudou chtít přespat
 • 17.30 – ? – Večeře, posezení, volná zábava pro ty účastníky, kteří se rozhodli přespat v bojových podmínkách

NEDĚLE 3.10. 2010

 • 9.00 – 11.30 – Discipliny Plamen
 • 11.30 – 12.15 – Oběd
 • 12.30 – 13.30 – Test – vyhodnocení
 • 14.00 – Odjezd účastníků

4.
Zajištění občerstvení na nočním PHL dne 28.8.2010 v Prachaticích se ujali V. Zaunmuller, J. Marek, R.Hanušová, H. Fiedlerová, V.Soukupová, M.Tischlerová, Miládka( neznám její jméno) Vybavení stánku zapůjčilo SDH Vlachovo Březí. Čistý zisk z této akce čínil 9.500 ,- a bude použit ve prospěch mládeže.

5. Plamen
V.Zaunmuller rozeslal všem členům ORM rozpracovanou OZ na podzimní kolo hry Plamen pro ročník 2010 – 2011, které se bude konat 9.10.2010 v Budilově. Na ORM byl přizvám J.Mareš z SDH Budilov a podílel se na sestavení OZ.
Dorostenci letos podzim nepoběží,budou vše dělat až na jaře společně s II dospělých.Na podzimním Plamenu budou využiti jako rozhodčí. Pořadí startů na Plamenu bude vylosováno na školení vedoucích v Žernovicích.

6. Různé
a) Při příznivém počasí bude na Plamenu zařazena disciplina Běh na 60m s překážkama
b) Starostka OSH H. Fiedlerová nabÍdla ORM, že ze svých vlastních finančních prostředků zaplatí Školení pro dva vedoucí.Jedná se o letní školu instruktorů – LIŠKA. Letos není toto školení věkově omezené.V případě vyššího počtu zájemců se bude losovat o tom,kdo získá finanční příspěvek .Bližší informace podá sama sestra starostka.
c) J. Václavík spolu se starostkou plánují uspořádat Letní tábor pro hasiče na 10 dní.

7. Usnesení
ORM schválila OZ podzimního kola hry Plamen pro ročník 2010 – 2011

Tomáš Marek