ORM 9.11.2017

SCHŮZE ORM DNE 09.11.2017 V KANCELÁŘI OSH PRACHATICE

Přítomni: Zaunmüller V., Rokůsek Fr., Tremmelová L., Študlar M., Jiráň J., Tesař Fr.,

Omluveni: Soukupová V., Ferusová M., Mikeš Fr.

Hosté: Ing. Bc. Kotrcová H., Tischlerová M.

 

Program

 1. Uvítání členů a hostů ORM, seznámení s programem
 2. Hodnocení školení vedoucích mládeže 2017
 3. Hodnocení podzimního kola hry Plamen – Tvrzice 14.10.2017
 4. Termíny akcí ORM pro rok 2018
 5. Různé
 6. Usnesení
 7. Závěr

 

1. Po přivítání byli všichni členové a hosté seznámeni s programem.

 

2. Školení vedoucích mládeže

Školení proběhlo 23. – 24.09.2017 ve Tvrzicích. Celkem se zúčastnilo 64 osob, z toho 27 nováčků. Testy splnili všichni, a tudíž jim byla obnovena či udělena příslušná kvalifikace. Velmi dobré ohlasy byly na stravu a prostory celého školení. Také s kvalitou jednotlivých školitelů byla vyjádřena hromadná spokojenost. ORM se nadále rozhodla změnit systém průběhu školení. To zůstane zachováno na jeden den v roce, nicméně byl upraven časový harmonogram:

 • V dopoledních hodinách proběhne výuka pro všechny a budou probrány hlavní změny, novinky a problematické části – po obědě si ti, kteří dosáhli kvalifikace VEDOUCÍ II. Či VEDOUCÍ I. budou moci napsat testy a odjet domů
 • V odpoledních hodinách bude probíhat rozšířená výuka pro nováčky a všechny, kteří mají kvalifikace VEDOUCÍ III. (problematika bude více dopodrobna vysvětlena a rozebrána). Tito účastníci si budou test moci splnit až po absolvování dopolední i odpolední části programu.
 • ORM se dále shodla, že v roce 2018 proběhne školení vedoucích mládeže a školení rozhodčích mládeže společně v jeden den, neboť většina vedoucích jsou zároveň i rozhodčí mládeže.

Pro následující roky se ORM dohodla, že budou použity otázky vytvořené ústředím. Z nich bude vybráno 100 otázek pro vedoucí a 100 pro rozhodčí, z nichž se bude vždy 40 losovat pro danou verzi testu. Otázky bude ORM schvalovat před konání příštího školení.

 

3. OZ podzimní kolo hry Plamen
Podzimní kolo HRY PLAMEN proběhlo dne 14.10.2017 ve Tvrzicích. Celkem se zúčastnilo 275 osob (15 družstev starších žáků – celkem 17 hlídek ZPV a 11 družstev mladších žáků – celkem 12 hlídek ZPV). Vedoucí byli více seznámeni s celoroční činností, která bylo od ročníku 2017/2018 nově zahrnuta mezi povinné činnosti, a to v rozsahu okruhu č. II a č. IV. Kontrola bude probíhat formou zápisů v kronice a odevzdané obrázky do soutěže PO očima dětí budou evidovány na OSH pracovnicí kanceláře. Velké poděkování patří organizátorům za perfektní a bezproblémový průběh celé soutěže a za velmi chutnou stravu.

 

4. Termíny akcí pořádaných ORM pro rok 2018
ORM navrhuje následující termíny konání jednotlivých akcí, které jsou pod její záštitou:

 • Jarní kolo HRY PLAMEN: Budilov; datum konání: 26. -27.05.2018
 • Podzimní kolo HRY PLAMEN: místo zatím neurčeno, datum konání: 20.10.2018
 • Školení vedoucích a rozhodčích mládeže: Tvrzice, datum konání: 22.09.2018

 

5. Různé
Bratr Václav Zaunmüller bude kontaktovat jednotlivá SDH pracující s mládeží ohledně výměny průkazů, kterou je zapotřebí provést v průběhu roku 2018.

 • Starostka Helena Kotrcová požádala ORM, aby přerozdělila 2 nové vzduchovky mezi SDH. Vybrány byli SDH Žernovice a SDH Vitějovice.
 • Sestra Libuše Tremmelová informovala ORM o budoucím konání KORM, kde bude vyřešen klíč na postup do krajských soutěží dorostu v rámci Jihočeského kraje. ORM Prachatice se shodla na formě losování do maximálního počtu 7 družstev při kombinaci s podmínkou max. 2 družstev za jeden okres. (Př. V případě, že by se přihlásila pouze družstva ze 4 okresů, nebude možné, aby zbývající 3 místa obsadil všechna jeden okres).
 • Starostka Helena Kotrcová informovala ORM o přerozdělení financí, které okres obdržel – viz zápis z VV OSH Pt ze dne 23.10.2017
 • ORM byla informována o vyúčtování dotací. SDH Jáma a Vlachovo Březí prozatím vyúčtování neodevzdali, ale po telefonické domluvě tak v nejbližší možné době učiní.
 • Sestra Libuše Tremmelová požádala ORM o upravení podmínek doplňkové disciplíny na podzimním kole – 60m s překážkami. ORM projedná před konáním příslušného kola hry plamen.

 

6. Usnesení

 • ORM schválila termíny konání akcí uvedených v bodě 4 tohoto zápisu
 • ORM schválila zapůjčení vzduchovek do SDH Žernovice a SDH Vitějovice
 • ORM navrhla a schválila postupový klíč pro krajské soutěže dorostu, který bude sestrou Libuší Tremmelovou prezentován na další KORM.

 

7. Závěr
ORM přednese svá usnesení VV OSH ke schválení

 

Zápis vypracovala: Markéta Tischlerová (koordinátorka ORM)
Kontrola zápisu: Libuše Tremmelová (1. náměstkyně)

Tomáš Marek