ORR 1.7.2009

Omluven Jan Jiráň. Do rady přizván Václav Kout.

Program

  1. Změny ve zprávách o zásahu.
  2. Příprava školení odborné přípravy velitelů.
  3. Různé.

1/

Při vyplňování zpráv o zásahu je nutné důsledně vyplňovat všechny důležité údaje i o hasebních látkách a o použití hasicích přístrojů.

Ze statistiky bude vyňata živelná pohroma a vše bude zařazeno pod technickou pomocí. Důležité je uvádění důvodu selhání techniky.Do zpráv je nutné rovněž uvádět monitorování stavu vodních toků a nádrží. /kód 54/.

2/ – Odborná příprava velitelů JPO

V návrhu je provedení jako dvoudenního školení. Termín provedení se stanovuje na 11 a 12.9.2009. Předpokládá se, že to bude pevný objekt. Do této doby se vybere a dohodne vhodné místo.

Program obsahuje mimo jiné i potřebný pořadový výcvik, zdravovědu, spojovací prostředky, údržbu a zkoušení technických prostředků i PHP. Příprava a náplň programu bude upřesněna s R.Vlčkem.

Příští ORV bude ve středu dne 19.8..09.

3/

V různém byla hodnocena činnost JPO v době povodňové aktivity.Bylo zjištěno, že v v činnosti byla vedle JPO II, III také řada JPO V.Některé JPO V o své činnosti nezaslaly zprávy o zásahu.Je nutné více aktivovat velitele těchto jednotek i přes porady okrsků.

Zapsal : Rokůsek Fr.

Tomáš Marek