ORR 10.3.2010

kancelář OSH Prachatice 10. 3.2010

Přítomni: Fr.Rokůsek , Jan Fiedler, Fr.Fencl, M.Majer, Jan Jiráň, Ing. Sl.Vodička, M.Molitor, J Oldřich

K jednání přizváni: mjr. Ing. Robert Vlček, Helena Fiedlerová

Program:

  1. Okrskové – I. kolo soutěže v požárním sportu
  2. Různé

1) Okrsková kola bude možno provádět dle místních podmínek (s ohledem na bezpečnost). Pravidla pro průběh a konání jsou stejná jako v roce 2009.

Ukončení okrskových kol do 9.5.2010 a odevzdání dokumentace do 12.5.2010

2)

  • Školení rozhodčích v požárním sportu se bude konat v areálu HZS PT 17.4.2010.
  • Hlášení o událostech nutno odevzdávat s originál podpisem .
  • Ve spolupráci s HZS připravit přehled o velitelích a strojnících, kteří mají osvědčení o způsobilosti.

Zapsal Rokůsek František

Tomáš Marek