ORR 11.8.2010

Datum a místo konání: 11.8.2010 v 17 hod  v zasedací místnost OSH Prachatice

Přítomni: Fiedler Jan, Fencl František, Tomášek Josef, Závora Vladimír, Váša Jan, Molitor Miroslav, Rokůsek  František, Pivoňka Stanislav, Marek Jan, Pěsta Jan.

Schůzi zahájil Jan Fiedler a seznámil  přítomné s následujícím  programem.

  1. Povodně v severních Čechách. Hrozba povodní v následujících dnech v našem kraji.
  2. Školení velitelů směrovat, v rámci civilní ochrany, hlavně k povodním.
  3. Různé

ad1)
Formou diskuze jsme reagovali na povodně v severních  Čechách. Členové rady se shodli na účelové medializaci situace. Ve všech mediích jsou prezentováni profesionální hasiči nebo jenom ,,hasiči” . Dobrovolní hasiči snad ani nezasahují. Dále se rada shodla, že nebudeme organizovat finanční ani jinou pomoc v rámci OSH. Dle předpovědi počasí hrozí v následujících dnech povodně i v našem regionu. Vedoucím odborné rady byl podán návrh na vzájemnou pomoc jednotek v případě mimořádné události většího rozsahu v rámci okresu.

ad2)
Školení velitelů které proběhne 10-11  září 2010 je programově plně v kompetenci HZS. Vedoucí odborné rady informoval přítomné o jednání s ředitelem pplk. Ing. Milanem Rabou. Z finančních důvodů proběhne školení opět ve Zbytinách a dvoudenní program bude zaměřen převážně na povodně.

ad3) V různém jsme se vrátili k povodním a k vzájemné pomoci jednotek. Toto bude řešeno v zimních měsících.  Miroslav Molitor vznesl dotaz na přidělování odznaku “velitel” . Odznaky budou objednány a velitelům kteří splňují danou odbornost prodány.

Schůze ukončena v 19.15
Zápis proved Fiedler Jan.

Tomáš Marek