ORR 12.8.2009

Přítomni

Dle listiny přítomných. Ostatní omluveni. Jednání se zúčastnil ředitel ÚO HZS PT.

Program

  • „Organizace odborné přípravy velitelů JPO v okrese Prachatice.“

Termín konání byl potvrzen na 11 a 12.9.09. Navrženy dvě varianty, v případě dobrého počasí by se akce uskutečnila ve Zbytinách a v případě špatného počasí jsou navrženy Nebahovy.
Pozvání velitelů zajistí ÚO HZS přes starosty obcí.
Stravování bude prováděno na místě vlastními prostředky za pomocí polní kuchyně.
Náplň odborné přípravy bude prováděna ve skupinách podle jednotlivých témat.
Vlastní provedení zahrnuje téma přípravy obyvatel,zdravovědu,pořadovou přípravu a část dle osnov HZS.
Rozdělení velitelů bude do 4 čet a velitelé čet jsou určeni M.Molitor, J.Fidler, J.Marek a Fr.Fencl. Do příští ORV bude nutno prověřit předběžnou účast jednotlivých velitelů.
Další jednání je svoláno na den 26.8.09.

Zapsal : Fr.Rokůsek

Tomáš Marek