ORR 16.5.2011

Datum a místo konání: 16.5.2011 v 17 hod. kancelář OSH Prachatice.

Přítomní: Fiedler Jan, Závora Vladimír, Molitor Miroslav, Rokůsek František, Fencl František, Tomášek Josef, Pěsta Jan, Pivoňka Stanislav

Omluveni: Marek Jan, Váša Jan

Hosté: mjr. Ing. Robert Vlček

 

Program schůze

  1. Školení strojníků
  2. Informace z okresní soutěže v PS kat. Muži II a Ženy II z Budilova.
  3. Příprava okresní soutěže kat. Muži I a Ženy I
  4. Různé

 

Ad1)
Školení strojníků proběhne ve Sv. Maří 3-4. 6.2011 vždy od 8hod. Robert Vlček informoval přítomné o rozpracovanosti této akce ze strany HZS. Přípravou a realizací je pověřen pprap. Martin Kacetl. OP proběhne dle závazného pokinu. ORV upozornila, že pozvánky na OÚ k rukám starostů je nutné rozeslat co nejdříve a v nich zdůraznit zákonnou povinost účasti strojníků. Páteční program navrhla rozšířit o praktickou výuku na CAS 24 Š706 a sobotní o praxi na přenosných čerpadlech zakončenou dálkovou dopravou vody. CAS dodá JPO Čkyně a PPS Čkyně, Sv. Maří a Vlachovo Březí. Stravu přefakturuje OSH na jednotlivé obce. Stany dodá SDH Sv. Maří.

 

Ad2)
Okresní soutěž PS kat. Muži II a Ženy II proběhla v Budilově. Účast byla poměrně slabá 5 družstev žen a 11 družstev mužů. Úroveň celé soutěže byla však velmi dobrá.

 

Ad3)
Okresní soutěž PS kat. Muži I a Ženy I: OZ soutěže s rozpisem rozhodčích jsou zveřejněny na stránkách OSH. Jan Fiedler a Miroslav Molitor musí v termínu soutěže odjet do Přibyslavi na prodloužení kvalifikace rozhodčí instructor. Starostka oslovila manžele Boukalovi ze Strakonického okresu, kteří je nahradí. Velitelem soutěže bude František Rokůsek.

Dle došlých přihlášek na soutěž, bylo v radě rozlosováno následující pořadí:

ŽENY – Lažiště, Královice, Vlachovo Březí, Vitějovice, Husinec

MUŽI – Jáma, Šipoun, Radhostice, Prachatice, Šumavské Hoštice, Onšovice, Vacov, Němčice, Těšovice, Žernovice.

 

ad4) Různé:
Projednávání požáru v CHKO Šumava.
Mjr. Ing. Robert Vlček předal radě informaci, že Školení na motorové pily musí být zastřešeno HZS.

 

Zápis proved Fiedler Jan

Tomáš Marek