ORR 20.5.2009

Přítomni dle prezenční listiny a omluven Jan Marek.

  1. Zhodnocení setkání velitelů dne 13.5.09.
  2. Druhé kolo soutěže v PS.
  3. Různé.

1/

Velitelé zhodnotili možnost při zásahu propojení radiového spojení digitálního s analogovým.Dále bylo projednáno podepisování všech zpráv o událostech hlavně odesílaných zpráv přes počítač.Dále bylo dohodnuto i to jak ve zprávách značit velitele a strojníka.Byly projednány i některé nedostatky na straně Kopisu.

V těchto setkáních bude dále pokračováno.

2/

Okresní kolo soutěže bude dne 30.5.09 na stadionu v Prachaticích.Technickou četu zajistí SDH Oseky 5 členy,Prachatice 5 členy, Lhenice 5 a Volary 2 členy.Pro označení tech.čety budou zajištěny oranžové vesty.Startovací bloky dohodne St.Vodička.

Pro jednotlivé úseky bude nutno připravit překážky.Jejich stav se ověří ve skladu HZS po případě se chybějící doplní. Stavění překážek zajistí technická četa a etapový rozhodčí dne 29.5. v 18.30 hod.

Dále bylo provedeno rozlosování všech soutěžních družstev.Přihlášeno je 10 dr.M I, 11 dr. M II, 4 dr. Ž I a 2 dr. Ž II.

3/

V různém byly doplněny některé nejasnost v pohárových soutěží.Přednost je dána naší Prachatické lize.Pro zajištění krajského kola soutěže, která bude v Českém Krumlově našeho okresu jsou navrženi tito rozhodčí : J.Štrobl, J.Hůrský, J.Fidler, M.Čabrádková a J.Brabcová.

Po skončení okresního kola bude nutno aby postupující družstva neprodleně odeslala přihlášky organizátorům krajského kola.

Zapsal: Rokůsek Fr.

Tomáš Marek