ORR 20.9.2010

Datum a místo konání: 20.9.2010 v 17 hod  v zasedací místnosti OSH Prachatice

Přítomni: Fiedler Jan, Marek Jan, Molitor Miroslav, Závora Vladimír, Rokůsek František, Fencl František,

Hosté: Mjr. Ing. Robert Vlček

Schůzi zahájil Jan Fiedler a seznámil přítomné s následujícím programem.

  1. Vyhodnocení Školení velitelů JPO okresu Prachatice rok 2010
  2. Odborná příprava na rok 2011
  3. Odznaky odbornosti
  4. Různé

ad1)
Školení velitelů mělo velmi dobrou úroveň. Páteční i sobotní program byl veliteli (účastníky školení) hodnocen kladně. I v letošním roce se ale nepodařilo zajistit výrazně vyšší účast. Ze 111 JPO okresu bylo zastoupeno 52 ( vloňském roce 48). Sobotní program byl rozšířen o “předurčené jednotky”, které se dostavily kromě Bušanovic.

ad2)
Návrh Výkonnému výboru OSH (finanční rozvaha): Setrvat ve dvoudením školení velitelů. Pro zlepšení úrovně a na žádost strojníků uspořádat školení také dvoudenní.

ad3)
Odznaky velitel a strojník jsou objednány. Ve spolupráci s HZS bude vytvořen seznam členů JPO, kteří mají odpovídající kvalifikaci a na odznaky nárok. Na ústředí je připravován předpis na získání odznaku Hasič I – III stupně.

ad4)
Mjr. Ing. Robert Vlček informoval přítomné, že bude nutné do 15. 10. 2010 zažádat o dotaci na zásahy, kde byly jednotky vyslány mimo území zřizovatele.

Zápis proved Fiedler Jan

Tomáš Marek