ORR 21.7.2010

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPOLEČNÉ SCHŮZE ORV A ORPaOO PŘI OSH PRACHATICE

Datum a místo konání: 21.7.2010 v 17 hod  – zasedací místnost OSH Prachatice

Přítomni: Jan Fiedler, Josef Tomášek, Miroslav Molitor, Jan Váša, Vladimír Závora, František Fencl, Jan Marek, František Korch, Stanislav Pivoňka, Josef Žížka, Bořivoj Klíma, Jan Pěsta.

Hosté: Mjr. Ing. Robert Vlček

Schůzi zahájil Jan Fiedler a seznámil přítomné s následujícím programem.

  1. Školení velitelů a strojníků okresu Prachatice
  2. Podrobné mapy v rámci plošného pokrytí
  3. Informace o požárnim sportu
  4. Různé

ad1)
Jan Fiedler informoval přítomné o usnesení VV. Školení velitelů bude dvoudenní a bude probýhat v termínu 10-11. 9.2010. Místo konání ještě není určeno (jedna z možností je kemp v Žíchovci). Finanční záležitosti bude s ředitelem pplk. Ing. Milanem Rabou řešit starostka OSH. Rady spolu s HZS budou řešit organizační zabezpečení a odbornou náplň školení. Mjr. Ing. Robert Vlček informoval přítomné, že ještě neobdržel z krajského ředitelství témata školení, která musíme dodržet.

ad2)
JSDHO musí mít možnost získat podrobné mapy v rámci plošného pokrytí. Ideální řešení bude satelitní vyhledávání.  Jedná se o JPO II a JPO III. Jednotkám zasahujícím mimo svůj katastr  v některých případech hrozí prodlení příjezdu k zásahu (např. jednotka je vyslána k požáru do sousedního města na určitou adresu kterou může být problém nalézt). Tento bod je odložen po školení velitelů.

ad3)
Jan Fiedler informoval o průběhu postupových a pohárových soutěží. Bylo projednáno technické a organizační zabezpečení. Kladně bylo hodnoceno rozdělení kategorií v okresním kole  požárního sportu. V polovině je PHL. Zatím se zapojilo 27 dospělých a 11 dětských družstev. Bylo dohodnuto, že v kategorii ml. hasiči budou do budoucna rozhodčí mající odpovídající kvalifikaci.

ad4)
Vedoucí ORV upozornil na nekázeň některých členů sdružení při PHL. V radě bylo dohodnuto informovat pořadatele a rozhodčí PHL o tomto nešvaru a popřípadě, dle pravidel PS vyloučit ze soutěže družstvo, jehož člen závažně narušil průběh soutěže.Dále bylo poukazováno na zbytečné výjezdy jednotek HZS na události, které jsou schopny zvládnout JPOO

Schůze skončila v 18.50 hod
Zápis provedl Fiedler Jan

Tomáš Marek