ORR 24.1.2011

Datum a místo konání: 24.01.2011 v 17 hod. v kanceláři OSH Prachatice

Přítomní: Fiedler Jan, Molitor Miroslav, Marek Jan, Rokůsek František, Fencl František, Váša Jan, Tomášek Josef, Pivoňka Stanislav.

Omluveni: Pěsta Jan, Závora Vladimír.

Hosté: Mjr.Ing. Robert Vlček

Starostka OSH: Helena Fiedlerová

Schůzi zahájil Jan Fiedler a seznámil přítomné s následujícím programem.

 1. kalendář školení a soutěží
 2. vzájemná pomoc jednotek
 3. předpis školení motorové pily, dýchací přístroje
 4. odznaky odbornosti
 5. různé

ad1)
ORV se dohodla po konzultaci s Mjr. Ing. Robertem Vlčkem, že školení strojníků proběhne v termínu 03.-04.06.2011 ve sportovním areálu svatomařských hasičů. Páteční program bude připraven pro strojníky zařazené v JPO II a III, v odpoledních hodinách doplní školení strojníci zařazeni v JPO V. Spát budeme po četách ve stanech. Sobotní program bude zaměřen mimo jiné na dálkovou dopravu vody. Toto je návrh. Vše bude upřesněno po dalším jednání ORV a na jednotllivé strojníky přeneseno prostřednictvím zástupců pracovních obvodů.

Školení velitelů je plánováno na 09. – 10.09.2011.

Soutěže

 • Dokončení prvních kol do 08.05.2011
 • 14.05.2011 Okresní soutěž v PS ŽENY II a MUŽI II /Budilov
 • 21.05.2011 Plamen – jarní kolo / Netolice
 • 28. 05.2011 Okresní soutěž v PS ŽENY I a MUŽI I / Prachatice – Tatran
 • 18.06.2011 Krajská soutěž v PS ŽENY I a MUŽI I / Písek

Prachatická hasičská liga

 • 25. 6.2011 Vimperk
 • 02.07. 2011 Vlachovo Březí
 • 09.07.2011 Tvrzice
 • 27.08.2011 Prachatice – noční soutěž
 • 03.09.2011 Ktiš
 • 17.09.2011 Prachatice – vyhodnocení

SDH Výškovice a SDH Budilov zažádali o pořadatelství v PHL. Zástupci ORV po jednání ve Výškovicích doporučí VV OSH zařazení, nebo nezařazení do soutěže.

ad2)
Vzájemná pomoc jednotek: Jedná se o koordinovanou spolupráci při krizové situaci většího rozsahu, kdy likvidace následků trvá několik dní. Unavená, vyčerpaná jednotka zažádá o výpomoc. Jednotka, která poskytne pomoc musí mít souhlas od starosty obce která ji zřizuje a výjezd nahlásí na KOPIS. Toto je návh, kterým se bude zabývat i příští zasedání ORV.

ad3)
JPOO v okrese Prachatice jsou pro práci s motorovou pilou převážně školené dle civilního ,,Nařízení vlády č. 28/2002 Sb.” . ORV požádala Mjr. Ing. Roberta Vlčka o ověření, zda vyškolení členové JPO mohou zasahovat u zásahů, popřípadě zda je možné rozšíření školení u HZS o práci s MP u požáru. Dále žádáme o potvrzení, že uživateli dýchací techniky z řad dobrovolné jednotky postačuje zdravotní prohlídka jednou za 24 měsíců (Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR – částka 25/2009).

ad4)
Rada velitelů se usnesla, že odznaky odborností budou vydány všem, kdo zažádají, a mají dokončené odpovídající školení zakončené zkouškou. V evidenci OSH budou držitelé evidováni včetně kopií osvědčení.

ad5)
ORV nesouhlasí s tím, že k dopravním nehodám se zraněním a k nehodám většího rozsahu není povolávána spolu s předurčenou jednotkou také jednotka místní (JPO II nebo JPO III v rámci plošného pokrytí).

Důvody: V případě zdržení předurčené jednotky (kalamitní počasí, dopravní nehoda, porucha zásahového automobilu aj.) má místní jednotka možnost včasnějšího zásahu.

Místní jednotka může mít v mnoha případech rychlejší dojezd k místu události.

Možnost združení sil a prostředků obou jednotek.

Zápis proved Fiedler Jan

Tomáš Marek