ORR 4.3.2009

Naskenovaný zápis je ve formátu JPG

Tomáš Marek