ORR 4.7.2011

Datum a místo konání: 4.7.2011 v 17 hod. kancelář OSH Prachatice.

Přítomní: Fiedler Jan, Marek Jan, Molitor Miroslav, Rokůsek František, Tomášek Josef, Pivoňka Stanislav

Program schůze

  1. Okresní soutěž kat. Muži I a Ženy I
  2. Informace z krajských soutěží
  3. Informace o průběhu PHL
  4. Informace ze školení strojníků
  5. Příprava školení velitelů 9-10. 9. 11

 

Ad1)
Soutěž proběhla za velmi špatného počasí. Selhala organizace soutěže. Původně se štáb soutěže domluvil, že budou kvůli silnému dešti prováděny pouze dvoukolově požární útoky (toto rozhodnutí bylo v radě kritizováno). Během dopoledne se ale počasí poněkud umoudřilo. Štáb dodatečně zařadil štafety bez kladiny. Byla vznesena kritika na malou důraznost rozhodčích (bude řešit M.Molitor). Pro příště nutno posílit pracovní četu.

 

Ad2)
Krajské soutěže proběhli na písecku. Jan Fiedler informoval, že úroveň všech krajských soutěží byla dobrá. Byla použita časomíra OSH PT (za úplatu). V kategorii Ml. hasiči nás reprezentovali děti ze Sv. Maří a obsadili pěkné 3 místo. Dorostenky z Vl. Březí skončily na 2 místě a dorostenci ze Žernovic svou kategorii vyhráli. Muži ze Žernovic obsadili ve své kategorii velmi pěkné 2 místo a družstvo žen z Vitějovic překvapilo krásným 3 místem.

 

Ad3)
Prachatická hasičská liga je na svém začátku. Proběhli soutěže ve Vimperku a ve Vl. Březí. Soutěži ve Vimperku byl vytýkán terén (neposečená tráva).

 

Ad4)
Školení strojníků proběhlo v areálu hasičů Sv. Maří. Teorie ve světlém stanu – špatně vidět projekce. Náplň školení na slušné úrovni. Druhý den praktické školení nebylo dotaženo. Prostředí v areálu velmi dobré. Je nutno poděkovat SDH a starostovi obce Sv. Maří. Do budoucna účastníky školení lépe informovat. Stále nás trápí malá účast.

 

Ad5)
Školení velitelů proběhne 9-10. 9.2011 na zatím neurčeném místě. Program je plně v kompetenci HZS. Ředitel HZS UO PT se pokusí zajistit ukázku velkokapacitního čerpadla. Jan Marek navrhl udělat toto školení na hřišti v Malovicích (vedle rybníka). Věc dalšího jednání. Strava a ostatní zabezpečení tak jako v minulých letech.

Tomáš Marek