ORR 8.4.2009

Omluven: J.Marek

Program jednání

  1. Seznámení s přípravou soutěže okrskových kol.
  2. Školení rozhodčích ze dne 4.4.09.
  3. Okresní kolo postupové soutěže.
  4. Setkání velitelů JPO II a III.

Směrnice pro okrsková kola

J.Fidler předložil přepracovanou směrnici pro okrsková kola pro rok 2009. Seznámení s touto směrnicí bude provedeno přes instruktory po případě okrskové velitele.Směrnici bude možno si otevřít na stránkách OSH.

Školení rozhodčích

  • bylo provedeno dne 4.4.09.

Rozhodčí kteří se zúčastnili školení budou zařazeni do rozhodování okresního kola v Prachaticích.Tomuto školení předcházelo školení v kraji dne 7.3.09 v Písku.

Okresní kolo soutěže PD

  • bude dne 30.5.09 na stadionu v Prachaticích.

Bude nutno připravit dohodu s Tatranem Prachatice.Přípravou dohody byl pověřen St.Vodička.Velitelem soutěže byl pověřen Fr.Rokůsek, hlavním rozhodčím Jan Fidler a komentátorem M.Molitor.Dále byli určeni rozhodčí všech jednotlivých úseků. Starostka OSH pozve na soutěž ředitele ÚO HZS a zároveň požádá o poskytnutí technické pomoci při organizování soutěže.Vlastní příprava na stadionu bude v pátek 29.5. v 19.00 hodin.Stravování během soutěže by mělo být vlastními lidmi, pouze v případě problémů bude požádán stávající Bufet.Pro rozhodčí bude nutno zakoupit balenou vodu na občerstvení.Pro soutěžící platí pokyn, který uvádí, že přihlášky do okresního kola musí být zaslány do 18.5.09.Při využití elektronické pošty ten samý den do 17.00 hodin.

Setkání velitelů

  • je připravováno na 24.4.09 od 16.00 hodin na ředitelství HZS.

Zatím je datum předběžný, protože v tento den má být také jednání o přípravě krajského kola soutěže. V programu setkání velitelů by mělo být spojení JPO u zásahu jeho koordinace, zkušenosti s novým systémem povolávání jednotek a odborná příprava členů JPO.

Příští ORV by měla být 20.5.09 opět v 16.00 hodin.

Zapsal: Rokůsek František

Tomáš Marek