Schůze vedení 1.12.2020

Jednání vedení OSH Prachatice 1.12.2020 v 18.00 v kanceláři OSH Prachatice

Přítomni: Libuše Tremmelová, Marek Študlar, Václav Zaunmüller, Petra Miklasová, Valerie Soukupová

Host: Helena Šandová

Program

 1. Přivítání a schválení programu jednání
 2. Odstoupení vedoucího ORR
 3. Volba na uvolněnou funkci vedoucího ORR
 4. Projednání materiálů k jednání MSS
 5. Plán činnosti na rok 2021
 6. Různé

 

 

1. Přivítání a schválení programu

 • starostka přivítala členy vedení OSH a přednesla program jednání ke schválení

schváleno

 

2. Odstoupení vedoucího ORR

 • starostka seznámila členy s odstoupením Martina Kočovského z funkce vedoucího ORR na vlastní žádost ke dni 20.11.2020 z důvodu změny životní situace

 

3. Volba na uvolněnou funkci vedoucího ORR

 • starostka navrhla na uvolněnou funkci Jiřího Soukupa z SDH Netolice, který byl druhým kandidátem na tuto funkci. Všichni členové VV OSH Prachatice byli telefonicky zkontaktováni a s touto volbou souhlasí. Navržený člen Jiří Soukup návrh na funkci přijímá.
 • volba na funkci vedoucího ORR se uskuteční na schůzi VV, která proběhne prostřednictvím online jednání. Starostka OSH zajistí přítomnost členů VV na tomto jednání.

schváleno

 

4. Projednání materiálů k jednání MSS

 • starostka projednala s vedením zaslané materiály k rozhodnutí per rollam mimořádného shromáždění starostů.  S body jednání vyjádřila souhlas.

 

5. Plán činnosti na rok 2021

 • zatím nejsou naplánované termíny konání krajských postupových kol, proto nelze zpracovat kompletní plán činnosti. Jakmile budou termíny postupových kol upřesněny bude plán činnosti dopracován a předložen ke schválení VV OSH Prachatice.

30.12.2020

 • Poslední den otevření kanceláře OSH v roce 2020 a poslední termín k úpravě členské evidence

Do 31.1.2021

 • Odvod členských příspěvků na rok 2021 – na účet OSH Prachatice nebo osobně v kanceláři OSH
 • Odevzdání hlášení činnosti sboru za rok 2020
 • Odevzdání registračního listu kolektivu mladých hasičů na rok 2021
 • Odevzdání registračního listu sportovních oddílů na rok 2021

10.3.2021

 • Odevzdání prací PO očima dětí 2021

 

Konání Valných hromad sborů a okrsků až po rozvolnění Vládou přijatých epidemiologických opatření proti Covidu 19

schváleno

 

8. Různé

 • Marek Študlar informoval o možnosti vyplnit návrh na vyznamenání člena přímo v programu evidence SDH. Návod na vyplnění je vložen v novinkách programu.
 • starostka informovala, že dotační tituly vyjma mezd jsou řádně odevzdány. Dotace na mzdy bude odeslána do konce roku 2020.
 • starostka informovala o úpravě pracovní doby kanceláře od 17.00 – 19.30 hod. Tato úprava je dočasná. Po rozvolnění opatření se otevírací doba kanceláře vrátí zpět. Den otevření zůstává nezměněn.
 • zaslání hlášení o činnosti sboru proběhne opět zasláním odkazu na kontaktní e‑mail sboru. Současně budou v e‑mailu zaslány všechny dokumenty k odevzdání na rok 2021.
 • starostka informovala o schválené úpravě Jednacího a volebního řádu. Ta byla schválena VV SH ČMS dne 25.11.2020.
 • starostka informovala o probíhající inventuře majetku.

 

Zapsala: Libuše Tremmelová

Tomáš Marek