VV 1.6.2020

VV OSH Prachatice 1. 6. 2020 v 17.00 hodin v kanceláři OSH Prachatice

Přítomni: Ing. Bc. Helena Kotrcová, Libuše Tremmelová, Petra Miklasová, Václav Zaunmüller, Valerie Soukupová, Jan Fiedler, Jiří Haubelt, Josef Kainc, Zdeněk Babka, Stanislav Prokop, František Fencl, František Rokůsek, Jan Marek, Jaroslav Flachs, Miroslav Přída s hlasem poradním

Hosté: za HZS územní odbor Prachatice plk. Ing. Milan Raba, pracovnice kanceláře Helena Šandová

Omluveni: Marcel Říha, Jaroslav Flachs, Josef Žižka

 

Program

 1. Shromáždění delegátů sborů
 2. PHL
 3. Obnovení provozu kanceláře
 4. Soustředění dorostu, jarní kolo hry Plamen
 5. Různé

Odsouhlaseno

 

1. Shromáždění delegátů sborů

 • dle nového harmonogramu příprav VI. sjezdu SH ČMS, Shromáždění delegátů sborů proběhne v náhradním  termínu 29. 8. 2020 ve Vlachově Březí
 • na jednání VV OSH Prachatice ze dne 2. 3. 2020 bylo rozhodnuto, že o obsazení funkce vedoucího odborné rady represe rozhodne nově zvolený VV OSH. Jelikož došlo k odložení termínu konání Shromáždění delegátů sborů byl čas na svolání schůzky s kandidáty. Schůzky vedla náměstkyně Libuše Tremmelová a byl přítomen navržený člen na 1. náměstka Marek Študlar a starostka Helena Kotrcová. Náměstkyně Libuše Tremmelová seznámila členy VV s průběhem jednání a vyjádřila se pro navržení bratra Martina Kočovského z SDH Vlachovo Březí.
 • síla hlasu bude počítána ze stavu členské základny jak bylo dáno k 1. 2. 2020

Jednohlasně odsouhlaseno

 

2. PHL

 • snížení počtu soutěží na 5 a všechny výsledky se budou do celkového hodnocení ligy počítat
 • zrušené pohárové soutěže PHL Prachatice noční, PHL Sudslavice a PHL Vlachovo Březí
 • pohárová soutěž v Sudslavicích je pro tento rok nahrazena Memoriálem pořádaným SDH Nebahovy
 •  VV OSH Prachatice povoluje pro tento ročník na všech soutěžích ligy pouze účast družstev z prachatického okresu
 • náměstkyně sportu dopracuje Propozice PHL a rozešle ke schválení do 14 dní poté budou rozeslány na sbory
 • spuštění Prachatické hasičské ligy je závislé na aktuálních rozhodnutí státních a územních orgánů

Upravené termíny Prachatické hasičské ligy

13.6.2020 – PHL Prachatice noční – ZRUŠENO
26.6.2020 – PHL Vlachovo Březí noční – ZRUŠENO
11.7.2020 – PHL Sudslavice – ZRUŠENO
11.7.2020 – PHL Nebahovy – doplněno
1.8.2020 – PHL Vitějovice
5.9.2020 – PHL Ktiš
12.9.2020 – PHL Žitná
19.9.2020 – PHL Prachatice – vyhodnocení PHL ligy

Jednohlasně odsouhlaseno

 

3. Obnovení provozu kanceláře

 • kancelář OSH Prachatice je od 3.6.2020 otevřena v pravidelných hodinách a to každou středu od 16.00 – 18.30 hod.
 • při příchodu do budovy HZS použijte připravenou dezinfekci rukou

 

4. Soustředění dorostu, jarní kolo hry Plamen

 • jarní kolo hry Plamen se v letošním roce nebude pořádat. Konečné výsledky ročníku hry Plamen 2019/2020 jsou brány z podzimního kola
 • krajská kola a mistrovství ČR jsou usnesením Vedení SH ČMS pro tento rok zrušena
 • VV OSH ukládá ORM uspořádat v termínu 27.6.2020 soustředění dorostu

Jednohlasně odsouhlaseno

 

5. Různé

 • Odborná příprava velitelů a strojníků je přesunuta na konec září nebo začátek října. Přesný termín bude upřesněn a vyvěšen v kalendáři
 • Školení nositelů dýchací techniky bude upraveno pouze pro nováčky. Prodloužení kvalifikace se letos konat nebude.
 • pozvánky budou zaslány na obecní úřady a kontaktní emaily sborů

 

Změny ve schváleném plánu práce

5.3.2020 – Školení preventistů II. a III. Stupně – zrušeno
28.3.2020 – Shromáždění delegátů sborů – přeloženo na 29.8.2020
27.3.2020 – Školení rozhodčích PS – v roce 2020 zrušeno
23.5.2020 – Jarní kolo hry Plamen – v roce 2020 zrušeno
6.6.2020 – Okresní kolo v PS kategorie M I a Ž I MěS Tatran Prachatice – v roce 2020 zrušeno
6.6.2020 – Okresní kolo družstev dorostu a jednotlivců MěS Tatran Prachatice – v roce 2020 zrušeno
13.6.2020 – PHL Prachatice noční – v roce 2020 zrušeno
13.6.2020 – Krajské kolo hry Plamen Sokolský ostrov České Budějovice – přeloženo na rok 2021
20.6.2020 – Krajské kolo v PS M I. a Ž I. Sokolský ostrov České Budějovice – přeloženo na rok 2021
21.6.2020 – Krajské kolo dorostu a jednotlivců Sokolský ostrov České Budějovice – přeloženo na rok 2021
26.6.2020 – PHL Vlachovo Březí noční – v roce 2020 zrušeno
27.6.2020 – Okresní kolo v požárním sportu kategorie M II a Ž II Vitějovice – v roce 2020 zrušeno
27.6.2020 – Soustředění dorostu MěS Vimperk – doplněno
11.7.2020 – PHL Sudslavice – v roce 2020 zrušeno
11.7.2020 – PHL Nebahovy – náhradní za PHL Sudslavice
1.8.2020 – PHL Vitějovice
22.8.2020 – Školení vedoucích mládeže
29.8.2020 – Shromáždění delegátů sborů – přeloženo z 27.3.2020
5.9.2020 – PHL Ktiš
12.9.2020 – PHL Žitná
19.9.2020 – PHL Prachatice – vyhodnocení PHL ligy
10. nebo 17.10. – Podzimní kolo hry Plamen

 

Zapsala: Libuše Tremmelová

Tomáš Marek