VV 1.8.2019

VV OSH Prachatice 1.8.2019 – rozhodnutí per rollam

 

Osloveni emailem: Ing. BC. Kotrcová H., Kainc J., Rokůsek F., Žižka J., Zaunmüller V., Tremmelová L., Fiedler J., Haubelt J., Flachs J., Soukupová V., Prokop S., Fencl F., Babka Z., Miklasová Petra, Přída M., Marek J.

 

– hlasování 24.7.2019 – 31.7.2019

 

Ve věci: Využití dotací v oblasti volnočasových aktivit

  • ORM OSH Prachatice žádá VV OSH Prachatice o schválení využití dotace na volnočasové aktivity z MŠMT přidělenou OSH Prachatice pro rok 2019 na uspořádání soustředění dorostu, které by se konalo v měsíci srpnu.
  • schváleno

 

Zapsala: Libuše Tremmelová

Tomáš Marek