VV 13.5.2019

VV OSH Prachatice 13.5.2019 – rozhodnutí per rollam

 

 

Osloveni emailem: Ing. BC. Kotrcová H., Kainc J., Rokůsek F., Žižka J., Zaunmüller V., Tremmelová L., Fiedler J., Haubelt J., Flachs J., Soukupová V., Prokop S., Fencl F., Babka Z., Miklasová Petra, Přída M., Marek J.

 • hlasování 7.5.2019 – 12.5.2019

 

Věc: Změna bodování v rámci bodování PHL

 • náměstek mládeže Václav Zaunmüller navrhl změnu v celkovém bodování PHL. Nyní je celkové bodování PHL tak, že družstvo dostane 0 bodů za neplatný pokus  i za neúčast na jednotlivých soutěžích. Je to nespravedlivé vůči družstvům, kteří se účastní soutěže a přitom jsou hodnoceni, jako když nepřijeli.

 

Navržené bodování

Hodnocení jednotlivých závodů

 1. Pořadí v jednotlivé pohárové soutěži se určuje na základě dosažených časů. Pokud družstva dosáhnout stejného času, rozhoduje o pořadí čas nástřiku prvního terče.
 2. Družstva na základě dosaženého pořadí obdrží body podle následující tabulky.
  Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. a další neplatný pokus neúčast družstva
  body 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 3. Družstva z jiných okresů (případně zahraniční) se pro PHL bodově nehodnotí, jejich výsledky jsou započteny pouze do jednotlivých závodů, stejně tak jako výsledky družstev Prachatického okresu, která nesplní podmínky pro účast v PHL.
 4. Pro celkové vyhodnocení v kategoriích Ž-D, M-D se bude počítat jednotlivým družstvům pět nejlépe hodnocených pohárových soutěží ze sedmy a u kategorie MH ml. a MH st.  pět nejlépe hodnocených pohárových soutěží ze šesti. Vyhodnocení PHL proběhne 14.09.2019 v Prachaticích bezprostředně po ukončení pohárové soutěže. Celkové vyhodnocení „PHL“.
 • jednohlasně schváleno

 

Zapsala: Libuše Tremmelová

Tomáš Marek