VV 14.1.2014

Zápis ze schůze VV OSH Prachatice

Datum a místo konání: 13.1.2014, kancelář OSH Prachatice od 18 hodin

Účast: Bc. Helena Fiedlerová, Petra Hopfingerová, Ing. Jiří Aleš, Josef Kainc, Václav Zaunmüller, Jiří Haubelt, Jan Fiedler, František Scherer, Jan Marek

Omluven: Valerie Soukupová, Stanislav Prokop, Josef Žižka, Ing. Karel Reichart, František Rokůsek, Petr Pecka

Host: ředitel HZS Prachatice Plk. Ing. Milan Raba,

 

Zahájení provedla starostka OSH Bc. Helena Fiedlerová, přivítala přítomné a ujala se vedení schůze.

Schválení programu podle předloženého návrhu:

 1. Kalendář akcí na rok 2014
 2. Okrskové valné hromady
 3. Shromáždění představitelů okrsků
 4. Stanovy a jejich změny
 5. Inventury
 6. Různé

  hlasování: všichni pro, schváleno.

    

   1) Kalendář akcí na rok 2014

   • 9.4. školení rozhodčích- možné změny
   • 17.-19.4. školení strojníků a velitelů JPO 2 a 3 hlavně nováčci 1. část
   • do 11. 5. ukončení okrskových kol
   • 17.-18.5. Plamen
   • 24.5. okresní soutěž MI., ŽI., dorost- Tatran
   • 31.5. školení hospodářů
   • 7.6. Plamen krajské kolo Blatná
   • 14.6. okresní kolo M II., Ž II. Budilov, 13.00 prezence, 14.00 začátek
   • 21.6. Krajské kolo MI., ŽI. Strakonice
   • 22.6. Krajské kolo dorost Strakonice
   • 27.-29.6. MČR MI., ŽI.
   • 2.-4.7. MČR Plamen Brno
   • 5.7. PHL Vlachovo Březí
   • 12.7. PHL Tvrzice
   • 19.7. PHL Sudslavice
   • 26.7. PHL Vitějovice
   • 30.8. PHL Prachatice noční
   • 6.9. PHL Ktiš
   • 12.-13.9. školení velitelů a strojníků Sv. Maří
   • 13.-14.9. školení vedoucích mládeže a rozhodčích mládeže Svatá Maří
   • 20.9. PHL Prachatice + vyhodnocení
   • 22.11. shromáždění představitelů sborů

    

   2) Okrskové valné hromady
   Uskuteční se po valných hromadách sborů. Upozornění na nutnost konání těchto valných hromad.

    

   3) Shromáždění představitelů okrsků.
   Uskuteční se 8.3. ve Vlachovo Březí. Začátek v 9 hodin, bude zajištěno občerstvení. Pozvánky pošle starostka OSH členům výboru OSH a ti zajistí informovanost v okrscích a účast. Odborné rady přednesou své zprávy o činnosti. Starostka OSH přednese zprávu o činnosti, návrh rozpočtu na rok 2014, plán práce na rok 2014. Prezence Jiří Aleš, zápis provede Miriam Hůrská.

    

   4) Stanovy a jejich změny.
   Tento bod přeložen na příští jednání výkonného výboru.

    

   5) Inventury za rok 2013.
   Zprávu podal František Scherer. Fyzická inventarizace majetku proběhla v listopadu. Dokladová inventarizace proběhne začátkem února. Zatím je vše bez závad. Výhrada: řádně zapisovat výpůjčky materiálu OSH. Dlouhodobé výpůjčky jsou na základě předávacího protokolu.

    

   6) Různé

   • nákup PS-12 pro OSH rozjednáno na dvou místech
   • členové VV OSH by si měli do příští schůze promyslet své pokračování ve výkonném výboru v dalším pětiletém období
   • hasičské muzeum v Bechyni má možnost požádat o grant z Evropské unie. Je ale nutné projekt předfinancovat a zajistit spolufinancování. Návrh: OSH může napomoci k dobrovolným příspěvkům od sborů propagací. Na webovou stránku OSH umístit informaci o sbírce a odkaz na stránky muzea v Bechyni. Hlasování: všichni pro, schváleno.
   • je potřeba umístit časomíru OSH do některého sboru, který by si ji vzal do opatrování a provozoval by ji během soutěží v požárním sportu postupových a PHL. Členové výboru OSH osloví okolní sbory. Jedná se o 2 kola Plamen, 2 soutěže postupové a 7 soutěží PHL. Na stránky OSH umístíme upoutávku s nabídkou za každou soutěž s časomírou platba ve výši 1300,-Kč.
   • plk. Ing. Milan Raba informoval, že 4 vedoucí dětského tábora Tábořiště B Soumarský most jsou navrženi na zlatý záchranářský kříž za pomoc při evakuaci tábora během povodní 2013
   • další jednání VV OSH bude 8.3. po shromáždění přestavitelů okrsků

    

   Zápis provedl: Jiří Aleš

   Tomáš Marek