VV 14.5.2018

VV OSH Prachatice 14.5.2018 v 17.00 hodin

 

Přítomni: Ing. BC. Kotrcová H., Miklasová P., Kainc J., Rokůsek F., Žižka J., Zaunmüller V., Tremmelová L., Fiedler J.,  Haubelt J., Flachs J.  Přída M., Soukupová V., Prokop S., Fencl F., Marek J., Babka Z.

 

Hosté: za HZS územní odbor Prachatice plk. Ing. Raba M., Říha M., Tischlerová Markéta

 

Program

 1. Zahájení
 2. Okresní soutěž v PS kategorie I.
 3. Jarní kolo okresní soutěže hry Plamen
 4. Směrnice GDPR
 5. Různé

 

1. Zahájení
Sestra starostka Helena Kotrcová zahájila jednání VV OSH Prachatice přivítání přítomných. Dále přivítala ředitele HZS Jihočeského kraje Územní odbor Prachatice Ing. plk. Milana Rabu.

 

2. Okresní soutěž v PS kategorie I. + dorost 19. 5. 18 v Prachaticích

 • překážky se převezou na kontejneru půjčeného od HZS
 • doplňování vody zajistí SDH Strunkovice nad Blanicí
 • příprava v pátek od 17.00 hod.
 • stravu zajišťuje Valerie Soukupová

 

3. Jarní kolo hry Plamen Budilov

 • vše zajištěno
 • stravu zajišťuje SDH Budilov

 

4. GDPR

 • informace budou rozeslány na sbory
 • směrnici GDPR okresu Prachatice připraví a rozešle Markéta Tischlerová na členy VV ke schválení

 

5. Různé

 • setkání ZH kraje se koná24.5.2018 na Zvíkovském podhradí, doprava jedním DA, – vše domluveno
 • pozornění pro sbory: Titul ZH je výběrovým vyznamenáním a nemělo by se stát, že bude ve sboru víc jak 1 ZH na 50 členů
 • 1.6.18 – předání sbírky Ponožky na nožky pro dětský domov Žíchovec společně s HZS
 • schváleno koupení nových proudnic – zajistí M. Přída
 • informace o přelaďování radiostanic
 • informace o výsledcích PO očima dětí

 

Zapsala: Tremmelová Libuše

 

 

 

 

Tomáš Marek