VV 14.7.2014

Datum a místo konání: 14.7.2014, kancelář OSH Prachatice od 18 hodin

Účast: Bc. Helena Fiedlerová, Petra Hopfingerová, Valerie Soukupová, Stanislav Prokop, Ing. Jiří Aleš, Josef Kainc, Václav Zaunmüller, Jan Marek, Josef Žižka, Jan Fiedler, Ing. Karel Reichart, František Rokůsek

Omluveni: František Scherer, Petr Pecka, Jiří Haubelt

Host: za HZS Prachatice mjr. Ing. Robert Vlček

 

1) Zahájení provedla starostka OSH sestra Bc. Helena Fiedlerová a přivítala přítomné.

 

2) Schválení programu podle předloženého návrhu, hlasování: všichni pro, schváleno.

 

3) Starostka OSH sestra Bc. Helena Fiedlerová informovala o výsledcích krajského kola v požárním sportu. Muži z Těšovic se umístili na 4. místě. Před soutěží si jeden z členů družstva poranil achilovku. Ženy z Kralovic se na své první krajské soutěži umístili na 6. místě. Mladí hasiči z Vlachova Březí se umístili na 5. místě a dorostenci ze Svaté Maří na 3. místě. Jednotlivci dorost: Kateřina Pešlová z SDH Stachy 3. místo.

 

4) Projednána příprava shromáždění představitelů sborů a kandidátka do nového výboru OSH.

 

5) Setkání dříve narozených hasičů
V loňském roce se akce konala poprvé. Letos budou osloveny další sbory. Návrh: setkání se uskuteční v Netolicích, osloveny budou sbory: Bohumilice, Budkov, D. Nakvasovice, Kožlí, Husinec, Chlumany, Chroboly, Mičovice, Jáma, Kralovice, Lenora, Malovice, Nebahovy, Němčice, Netolice, Nový Dvůr, Radhostice, Staré Prachatice, Strážný, Svojnice, Štítkov, Šumavské Hoštice, Těšovice, Včelná, Vimperk, Záblatí, Zálezly, Zdenice, Žitná, Putkov. Účastnit se budou také členové VV OSH. Členové VV OSH na schůzi v září nahlásí konkrétní jména účastníků z jednotlivých sborů.

 

6) Organizace krajských kol v požárním sportu v roce 2015
Krajský výbor přidělí dotaci na pořádání krajského kola. Dospělí budou soutěžit v Prachaticích. Je nutno domlouvat termín. Soutěž dětí bude organizována pod vedením Václava Zaunmüllera, soutěž dorostu Libuše Tremlová. Okresní soutěž v roce 2015 bude pravděpodobně 30.5. Okresní soutěž dětí bude 16.5. Okrskové soutěže budou hotové do 10.5.2015. Okresní kolo kategorie Muži a Ženy II. bude 27.6. a krajské kolo Plamen dětí bude 20.6.2015. Bude třeba zajistit stravu na 3 dny, tj. 600 porcí jídel. Každý den 150-250 ks. Technickou četu a vodu zajistí HZS Prachatice. Hlasování: všichni pro, schváleno.

 

7) Přidělení dotací z MŠMT na činnost dětí.
Letos dostanou dotaci sbory Jáma, Zdíkov, Vlachovo Březí, Ktiš, Zbytiny. Dotace na sbor činí 5030,-Kč, spoluúčast sboru je 30%. Podmínkou přidělení dotace je vedení podvojného účetnictví. Hlasování: všichni pro, schváleno.

 

8) Občerstvení na noční soutěži PHL v Prachaticích
výtěžek bude použit na činnost mladých hasičů.

Hlasování: všichni pro, schváleno.

 

9) Soutěž Požární ochrana očima dětí.
O vyhodnocení informoval Josef Žižka. Vyhodnocení se konalo v budově HZS ve Vimperku. Velká účast dětí s rodiči. Připraveno pohoštění, ukázky hasičské techniky. Zúčastnili se také zástupci škol. Akce má úspěch. Vítězům byly předány věcné ceny, diplomy a medaile. Starostka OSH poděkovala HZS Prachatice a Josefu Žižkovi za vzornou přípravu akce.

 

10) Informace o průběhu PHL podala Petra Hopfingerová.
Byl zjištěn podvod, na soutěži ve Vlachovo Březí za družstvo žen Vitějovice B soutěžila jedna soutěžící neoprávněně. Za trest přijde družstvo o body ze soutěže z Vlachova Březí.

Hlasování: všichni pro, schváleno.

 

11) Letní škola instruktorů.
Informovala starostka OSH. Budou vysláni 4 účastníci.

 

12) Různé

  • Jan Fiedler informoval o nařízení ohledně používání motorových pil při zásahu. Školitel, který si dodělá kurz může školit dobrovolné hasiče.
  • na obce byly údajně od HZS zaslány formuláře k nahlášení vodních zdrojů v okolí obce. Je potřeba zaurgovat na obcích vyplnění těchto formulářů.

 

Zápis provedl: Jiří Aleš

Tomáš Marek