VV 15.4.2019

VV OSH Prachatice 15.4.2019 v 18.00 hodin

Přítomni: Ing. BC. Kotrcová H., Kainc J., Rokůsek F., Žižka J., Zaunmüller V., Tremmelová L., Fiedler J.,  Haubelt J., Flachs J., Soukupová V., Prokop S., Fencl F., Babka Z.,

Hosté: za HZS územní odbor Prachatice Robert Vlček

Omluveni: Miklasová P., Přída M., Marek J.

Program

 1. Shromáždění představitelů sborů
 2. Postupové soutěže okresu Prachatice
 3. PHL
 4. Diskuze

 

1. Shromáždění představitelů sborů
Termín: 23.11.2019 od 13.00 prezence zahájení 13.45 hod ve Vitějovicích – sál Domu s pečovatelskou službou

 • projednáno občerstvení
 • byli navrženi předsedové komisí pro připravované shromáždění
 • sestra starostka přednesla návrh na projednání změny v delegaci při volebním shromáždění – na sbor jednoho delegáta nebo delegátku. Síla hlasu k poslednímu dni v únoru – každá započatá 50 znamená jeden hlas

 

2. Postupové soutěže okresu Prachatice
Předseda Rady soutěží přednesl návrh OZ okrskových kol a OZ okresních kol okresu Prachatice. Připomínky zapracovat a poslat na sbory.

 • schváleno

 

3. PHL
Náměstkyně přes sport zapracuje aktuální směrnici hry Plamen a po upravení nových termínů zveřejní

 • schváleno

 

4. Diskuze
Libuše Tremmelová informovala o činnosti v kanceláři

 • hlášení z činnosti OSH Prachatice odevzdáno 28.2.2019
 • členská základna celkem k 31.12.2018 4956 členů – úbytek o 170 členů, které bylo ovlivněno kontrolou členské základny u všech sborů spojenou se zadáním aktuálních adres a doplnění chybějících rodných čísel.
 • sbory byly osloveny k vyjádření se ke zveřejnění kontaktních emailů na sbory na webových stránkách OSH Prachatice. Do dnešního dne nám přišel jeden nesouhlas se zveřejněním. Emailový kontakt byl ze souboru odstraněn a soubor je zveřejněn.
 • předložila ke schválení 2 nové přístupy a 2 změny přístupu sborů do programu Evidence SDH – schváleno
 • přednesla prosbu o vyřešení urychlení schvalování přístupů pro sbory – sestra starostka navrhla, aby pracovnice kanceláře přístupy pro sbory jednou měsíčně předložila VV formou „Per rollam“ (tzn. oběžníkem – tedy emailovým oběžníkem) – schváleno
 • informovala o školení rozhodčích v Netolicích. Účastnilo se 47 členů z toho nově získalo odbornost rozhodčí PS 6 členů. Celkem máme proškolených 80 rozhodčích PS a 9 pomocných rozhodčích a 2 instruktory v PS. Školení vedl Marcel Říha společně s Miroslavem Molitorem.
 • informovala o probíhající výměně průkazů – chybí dopracovat u 10 sborů
 • registrační list sportovních oddílů k dnešnímu dni odevzdalo 56 sborů
 • byla provedena kontrola identifikačních čísel sborů na základě prosby z kanceláře ústředí – provedeno

 

Termín příštího VV 15.7.2019 od 17.00 hod.

 

Zapsala: Libuše Tremmelová

 

Tomáš Marek