VV 15.7.2019

VV OSH Prachatice 15.7.2019 v 18.00 hodin

Přítomni: Ing. BC. Kotrcová H., Kainc J., Rokůsek F., Zaunmüller V., Tremmelová L., Fiedler J.,  Haubelt J., Flachs J., Soukupová V., Prokop S., Fencl F., Babka Z., Miklasová P., Přída M., Marek J.

Hosté: za HZS územní odbor Prachatice plk. Ing. Milan Raba

Omluveni: Žižka J., Babka Z.

Program

 1. Prezentace Unikátní kniha leteckých fotografií Prachaticko z nebe
 2. Prachatická hasičská liga
 3. Zapůjčení PS FOX
 4. Různé

 

1. Prezentace Unikátní kniha leteckých fotografií Prachaticko z nebe

Členové VV si poslechli nabídku manažerky CBS nakladatelství na možnost vydání knižní brožury. Sestra starostka dala hlasovat o využití nabídky této firmy

 • všichni proti
 • zamítnuto

 

2. Prachatická hasičská liga
Od začátku ročníku PHL se množí dotazy na použití přetlakového ventilu, protože bylo slíbeno na vyhlášení v roce 2018, že se pojede další ročník bez přetlakového ventilu. Toto se slíbilo na základě předpokladu schválení nově připravovaných pravidel požárního sportu pro dobrovolné hasiče, které vycházejí ze směrnice požárního sportu generálního ředitele HZS a na podzim 2018 měly být tyto připravené a schválené. Jelikož se tak nestalo, na VV OSH na jaře jsme odsouhlasili, že nebudeme zapracovávat pravidla, které nevíme, zda pro nás budou schválené a pojede se dle stále platných směrnic požárního sportu pro dobrovolné hasiče.

PHL se dokončí dle propozic této soutěže s použitím přetlakového ventilu.

 • 1 hlas proti, ostatní pro
 • schváleno

 

3. Zapůjčení PS FOX – na základě opětovné žádosti SDH Nebahovy o zapůjčení PS na memoriál
Zapůjčení stroje PS Fox prioritně se půjčovat mimo postupující sbory na kraj nebude, výjimka se může udělit pouze na základě projednání na VV okresu a je třeba zažádat o tuto výjimku včas.

 • 1 hlas proti, ostatní pro
 • schváleno

Zapůjčení stroje ještě pro letošní ročník do SDH Nebahovy, který se koná na začátku srpna

 • 2 hlasy proti, ostatní pro
 • schváleno zapůjčení

 

4. Různé

 • ORM navrhuje schválit rozdělení dotace na materiálně technické zabezpečení z MŠMT přidělenou pro OSH Prachatice na 5 sborů. Sbor dostane částku 7 000,- a k tomu jeho spoluúčast činí nejméně 3000 kč a to na tyto sbory pracující s mládeží:
 • Žernovice, Zbytiny, Chroboly, Lažiště, Budilov – podmínky pro udělení: účast na hře Plamen a odevzdaný registrační list – mají splněno
  • schváleno
 • upozornění pro sbory pokud plánují ocenit své členy na valných hromadách, tak aby s žádostmi nečekali a návrhy na vyznamenání odevzdávali co nejdříve!!!
 • z důvodu nízkého zájmu o školení hospodářů se školení zrušilo
 • SDH Netolice připraví rozpočet na opravu polní kuchyně

 

Zapsala: Libuše Tremmelová

Tomáš Marek