VV 16.12.2011

Datum a místo konání: 16.12.2011, Vlachovo Březí od 17 hodin

Účast: Bc. Helena Fiedlerová, Petra Hopfingerová, Valerie Soukupová, Stanislav Prokop, Ing. Jiří Aleš, Josef Kainc, Václav Zaunmüller, František Scherer, Ing. Karel Rajchart

omluven: František Rokůsek, Jiří Haubelt, Petr Pecka, Jan Marek, Josef Žižka, Jan Fiedler

Host: ředitel HZS Prachatice plk.Ing. Milan Raba

Program

1. Zahájení provedla starostka OSH sestra Bc. Helena Fiedlerová a přivítala přítomné.

 

2. Schválení programu podle předloženého návrhu

hlasování: všichni pro, schváleno.

 

3. Úvodem vystoupil ředitel HZS Prachatice plk. Ing. Milan Raba s přehledem výjezdů HZS Prachatice za rok 2011. Vyjelo se ke 109 požárům, 102 dopravním nehodám a 31 planým poplachům. Při požárech bylo zraněno 13 osob, z toho 2 hasiči. Uchráněné hodnoty ve výši 21,582 mil. Kč. Dotace pro určené sbory byly rozděleny. Změna poplachového plánu: zás. jednotky Netolice a Stachy přechází z JPO2 do JPO 3. Jedinou JPO2 v okrese mají Volary. Na závěr ocenil dobrou spolupráci mezi dobrovolnými hasiči a HZS.

 

4. Kalendáře akcí OSH na rok 2012

Termíny PHL byly schváleny na minulé schůzi výboru a zůstávají v platnosti.

 • 12.5. Netolice Plamen děti
 • do 13.5. dokončit Okrskové soutěže
 • do 16.5. odevzdat přihlášky na okresní soutěž v kategorii I. do kanceláře OSH do 18.00 hod.
 • do 30.5. odevzdat přihlášky na okresní soutěž v kategorii II. Do kanceláře OSH do 18.00 hod.
 • 19.5. Prachatice Okresní soutěž v kategorii II. ( místo bude upřesněno)
 • 9.6. Prachatice Okresní soutěž v kategorii I.

Další termíny

 • 5.-8.7. Mistrovství ČR PLAMEN
 • 31.8.-2.9. Mistrovství ČR Muži I a Ženy I
 • 14.4. a 20.10. setkání starostů OSH v Přibyslavi
 • 7.-8.9. odborná příprava velitelů a strojníků + jednotek CO ( náhr. termín 21.-22.9.)
 • 11.2.2012 shromáždění představitelů sborů okresu Prachatice- v Netolicích 8-9 hod. prezence

 

5. Zprávu o stavu pokladny a účtu přednesla s. Miriam Hůrská.

Výbor OSH vzal zprávu na vědomí. Starostka OSH pověřila s. Hůrskou zjištěním možností snížení sazby za telefon a internet v kanceláři OSH, případně i možnost převodu k jinému poskytovateli.

 

6. Předseda KRR František Scherer informoval o průběhu inventury za rok 2011

Časový harmonogram a stanovení členů komisí vše předloženo v písemném návrhu. 5.12. proběhla fyzická kontrola materiálu.

 • Návrh: vyřadit starý nefunkční počítač
  Hlasování: všichni pro, schváleno
 • Návrh: ztracené proudnice při PHL ve Vimperku- budou zakoupeny nové a polovinu nákladů uhradí SDH Vimperk.
  Hlasování: 8 pro, 1 se zdržel- Ing. Karel Raichart za SDH Vimperk uznává toto řešení za možné.
 • Návrh: sbor, který bude chtít půjčit výstroj nebo náčiní od OSH, zakoupí a předá OSH min. 10 balení bonbonů. Budou použity jako ceny pro děti.
  Hlasování: všichni pro, schváleno.

 

7. Starostka OSH zhodnotila celoroční činnost výboru OSH, poděkovala členům výboru OSH, zvlášť ocenila velké množství práce, kterou odvádí Václav Zaunmüller. Činnost kanceláře OSH je bez problémů. Dále je potřeba stále aktualizovat int. stránky OSH a vyhodnotit účast členů výboru na schůzích.

 

8. Různé

 • Pracovní doba kanceláře OSH, tak jak je nyní určena, byla stanovena vedením VV OSH. Výbor OSH ji tímto schvaluje jako vyhovující a osvědčenou v čase pondělí a středa od 16 hod. 10 min. do 18 hod. 10 min.
  Hlasování: všichni pro, schváleno.
 • Jiří Aleš pověřen starostkou sledovat výzvy MAS Malenice k podání žádosti o dotaci na pořízení nových překážek.
 • Starostka OSH informovala o své činnosti a pracovní náplni v roce 2011. V lednu předloží podrobný přehled činnosti.
 • Petra Hopfingerová upozornila na některé nedostatky v propozicích PHL. V lednu budou doplněny a předloženy kompletně ke schválení.
 • Stanislav Prokop informoval o stavu vybírání cen pro PHL od členů výboru OSH.
 • František Scherer přednesl zprávu o činnosti KRR za rok 2011. V průběhu roku byly prováděny v kanceláři OSH namátkové kontroly v pokladně, kontrola účetních dokladů, výdajů za cestovné atd. Byly provedeny dohlídky v SDH Buk, Lštění, Těšovice, Tvrzice, Nakvasovice. Kontrolováno např. zda podávají daňové přiznání. Bylo jednáno se sbory, které neuhradily členské příspěvky. Zbývají už jen Bohunice a Stožec. VV OSH bere zprávu na vědomí.
 • Starostka OSH připomněla, že roční hlášení o činnosti lze podávat také elektronicky přes evidenci členské základny přímo v počítači. Zatím si řada sborů nepožádala o heslo!
 • Další schůze VV OSH bude 30.1.2012 ve Vlachovo Březí od 18 hod.

 

Zápis provedl: Jiří Aleš

Tomáš Marek