VV 16.4.1012

Datum a místo konání: 16.4.2012, kancelář OSH Prachatice od 17 hodin

Účast: Bc. Helena Fiedlerová, Petra Hopfingerová, Valerie Soukupová, Stanislav Prokop, Ing. Jiří Aleš, Josef Kainc, Václav Zaunmüller, Jiří Haubelt, Jan Marek, Josef Žižka, Jan Fiedler, Ing. Karel Reichart, František Rokůsek

Omluven: František Scherer, Petr Pecka

Host: ředitel HZS Prachatice Plk. Ing. Milan Raba

1. Zahájení
provedla starostka OSH sestra Bc. Helena Fiedlerová a přivítala přítomné.


2. Schválení programu podle předloženého návrhu,
hlasování: všichni pro, schváleno.


3. Organizační zabezpečení okrskových a okresních soutěží v požárním sportu.
Organizační zabezpečení je zveřejněno na internetových stránkách OSH. Školení rozhodčích přeloženo na úterý 17.4.2012. Rozlosování okresní soutěže proběhne ve středu před soutěží při jednání ORV. Velitelem soutěže bude František Rokůsek, hlavním rozhodčím Jan Fiedler. Zásadní změnou je, že každé soutěžící družstvo v kat. M I. si přiveze jednoho dospělého člena SDH do technické (pracovní) čety.
Návrh: schválit znění Organizačního zabezpečení
Hlasování: 12 pro, 1 se zdržel, schváleno.


4. Organizační zabezpečení pro okresní soutěž mladých hasičů.
Soutěž proběhne se soutěží M I a Ž I. v Prachaticích. Startovní listina bude společná. Organizační zabezpečení je zveřejněno na internetových stránkách OSH.
Návrh: schválit znění organizačního zabezpečení

Hlasování: 12 pro, 1 se zdržel, schváleno

Soutěž Plamen dětí proběhne 12.-13.5.2012 v Netolicích. Stravu hradí sbory a OSH. Přihlášeno je 11 starších a 8 mladších družstev. Schválení organizačního zabezpečení podle návrhu: hlasování: 13 pro, schváleno.

 

5.
Celorepublikové setkání rad mládeže.
Informaci podala Valérie Soukupová. 29.7.-11.8. proběhne školení vedoucích mládeže v Jánských Koupelích a 21.7.-4.8. v Malých Svatoňovicích. Účastnit se mohou vedoucí ve věku 14-18 let. Příspěvek na pobyt od starostky OSH celkem 5 tis.


6.
Starostka OSH informovala o připravovaném poskytnutí prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje a od firmy ČEZ. Každý okres údajně obdrží motorovou stříkačku kromě Jindřichova Hradce a Prachatic. Dále některé sbory obdrží osvětlovací balóny, plovoucí čerpadla, motorové pily, elektrocentrály. Vybrané sbory musí mít přiděleno IČ. Byla odeslána žádost o hromadné přidělení IČ pro všechny sbory v okrese. Prostředky obdrží pouze sbory zařazené do JPO5. Při výběru byly upřednostněny aktivní sbory a předurčené jednotky k plnění úkolů CO.

 

7.
Starostka OSH informovala o průběhu jednání starostů v Přibyslavi. Připravuje se změna stanov. Děti od 3 let budou řádní členové s průkazy. Ve stejném paragrafu bude řešena Kontrolní revizní rada včetně KRR okrsku. Probíhá jednání o nových stanovách, které by se měly schválit za 4 roky na sjezdu.


8. Protože se budou krátit státní dotace pro OSH, bude nutno krátit ceny v PHL. Bude řešeno podle výše obdržených prostředků.

 

9. Různé
členové výboru OSH předají dopisy starostům některých obcí se žádostí o finanční příspěvek na pořádání soutěže Požární ochrana očima dětí.

 

10. Diskuze

  • Jan Fiedler informoval o současných problémech s časomírou a jejího využití v nejbližší době. Dále upozornil na nedostatek diplomů pro postupové soutěže. Po diskuzi a průzkumu trhu budou diplomy objednány u firmy Jihočeská reklama Netolice v množství 1000 kusů. Diplomy bude možno v kanceláři OSH zakoupit za 5,-Kč/kus.
    Hlasování: všichni pro, schváleno.

 

Zápis provedl: Jiří Aleš

Tomáš Marek