VV 17.6.2009

místo konání

 • 17. 6. 2009, kancelář OSH Prachatice

Účast

 • dle prezenční listiny

Program:

 1. Zahájení
 2. Informace z krajských soutěží
 3. Schválení odměn za reprezentaci OSH
 4. přerozdělení materiálu z OSH na SDH
 5. stížnost bratra Miroslava Traxlera
 6. zapůjčení časomíry na pohár do Žernovic
 7. Různé

ad1)

 • Zahájení provedla starostka Helena Fiedlerová

ad2)

OSH Prachatice bylo na krajských soutěžích reprezentováno velmi dobře.

 • MH Žernovice – 1.místo
 • dorostenky Vlachovo Březí – 2. místo
 • ŽENY I Vlachovo Březí – 2.místo
 • dorostenci jednotlivci – 1.místo (Václav Krotký)
 • dorostenky jednotlivkyně – 1.místo (Kristýna Ernestová – SDH Stachy)
 • MUŽI I Onšovice – 7.místo (postupovali až z 3.místa okresního kola po té co první dvě družstva odmítla reprezentovat OSH Prachatice na oblastním kole)

ad3)

Za umístění na oblastních kolech náleží sborům následující finanční odměna:

 • SDH Žernovice – 3.000,-Kč
 • SDH Vlachovo Březí – 4.000,-Kč
 • Pro jednotlivce nebyla výše odměny stanovena, a je předmětem jednání VV OSH. V poměru k podpoře družstev a neznalosti finančních nákladů OSH v průběhu roku se starostka přiklání k tomu, aby pro jednotlivce byla finanční podpora stanovena až v následujícím roce, dle finanční situace OSH. Výkonný výbor jednohlasně odhlasoval návrh starostky.

ad4)

 • Na OSH byli ve skladovém materiálu zásahové helmy, které byly na základě protokolů o zapůjčení materiálu zapůjčení jednotlivým následujícím sborům: SDH Vacov, SDH Netolice, SDH Vlachovo Březí
 • Dále na základě protokolů budou zapůjčeny na sbory vzduchovky. Především z důvodu provádění nutné údržby na zbraních. 5 ks bude zapůjčení na SDH Vlachovo Březí a 5 ks na SDH Netolice. V obou případech se o zbraně budou starat odborníci (vedoucí střeleckého kroužku, člen hradní stráže), zbraně budou k dispozici vždy na podzimní kola a v případě potřeby si je mohou zapůjčit ostatní sbory.

ad5)

 • Bratr Miroslav Traxler zaslal OSH, ORV a radě rozhodčích žádost o podrobné vyjádření k záležitosti toho, že nebyl nominován OSH na oblastní kola soutěží v požárním sportu přesto, že je rozhodčí již od roku 1977 a od roku 2002 rozhodčí instruktor. Výkonný výbor potvrdil výběr rozhodčích ORV na krajské kolo soutěže v požárním sportu. Pověřil starostku, aby odpověděla bratru Traxlerovi, že výběr nominovaných není dán délkou držení oprávnění rozhodčího. A nominace na krajské kolo soutěže není doživotní záležitostí. Vysílající organizací je OSH a proto je plně v její kompetenci koho na soutěž nominuje.

ad6)

 • Žernovice požádaly o zapůjčení časomíry na jejich pohárovou soutěž, jako záložní časomíry pro případ, že by jejich vlastní časomíra vypověděla službu. Z důvodu toho, že Žernovice zajišťuji pro OSH měření na okresních kolech soutěží odhlasoval výkonný výbor jednohlasně, že jim bude zapůjčena časomíra na oplátku zadarmo. Toto platí i pro následující roky v případě že Žernovice budou i nadále zajišťovat pro OSH okresní kola.

ad7)

 • 7.1. Starostka ohledně časomíry navrhuje: Za zapůjčení časomíry bude odvod na OSH 500,-Kč (tyto peníze jsou určeny na údržbu časomíry) dalších 500,-Kč zaplatí pořadatel pro obsluhu časomíry a 300,-Kč bude určeno za přepravu. Celkem pořadatel PHL zaplatí za použití časomíry 1.300,-Kč. Poháry mimo PHL jsou dle výše platby za časomíru v kompetenci její obsluhy. Ohledně obsluhy oslovila starostka bratra Roberta Vlčka, který by měl obsluhovat časomíru s bratrem Rathovským (SDH Prachatice). V případě že odmítnou musí se trvale obsluha časomíry vyřešit. Nemůže se předávat z ruky do ruky protože o věc která nemá své pána se nikdo pořádně nestará.
 • 7.2. Ohledně školení velitelů proběhne dne 1.7. ORV která bude jednat o tom, zda školení bude probíhat na dva dny a pokud ano za jakých podmínek. Na ORV bude přizván ředitel HZS územního odboru Prachatice plk. Ing. Milan Raba.
 • 7.3. Náměstek přes mládež bratr Václav Zaunmuller informoval VV OSH o tom jak rozdělila ORM dotace. Rozděleno bylo 42.800,-Kč rovným dílem mezi SDH Ktiš, SDH Netolice, SDH Budilov, SDH Nová Pec. VV OSH jednohlasně odhlasoval toto rozdělení.
 • 7.4. Bratr Ženíšek informoval VV OSH že informoval Prachatický deník o termínech soutěží a to postupových tak o pohárech zařazených do PHL. Prachatický deník nás téměř ignoruje a věnoval hasičům jeden malý sloupec. Starostka poprosila bratra Ženíška aby znovu na deník apeloval.

Zápis provedla Helena Fiedlerová

Tomáš Marek