VV 18.6.2011

Datum a místo konání: 18.6.2011 Netolice
Účast: Bc. Fiedlerová Helena, Fiedler Jan st., Hopfingerová Petra, Zaunmüller Václav, Soukupová Valerie, Prokop Stanislav, Kainc Josef, Ing. Aleš  Jiří, Rokůsek František st., Ing. Raichart Karel, Haubelt Jiří, Scherer František, Marek Jan
Omluven: Žižka Josef, Pecka Petr
Hosté

 • ředitel HZS územní odbor Prachatice – Ing. plk. Milan Raba s chotí
 • bývalý řiditel HZS územní odbor Prachatice Vladimír Ženíšek (omluven)
 • bývalý velitel HZS územní odbor Prachatice Ing. Stanislav Vodička
 • pracovnice kanceláře OSH Miriam Hůrská

Program: podle předloženého návrhu, hlasování: všichni pro, schváleno
1) Informace o okresních soutěžích
Okresní kolo v požárním sportu ŽENY II. A MUŽI II. Budilov 14.5.2011
ŽENY II 5družstev, Žernovice
MUŽI II 11 družstev, Žernovice
Průběh a organizace hodnocena kladně. Poděkování pořádajícímu SDH Budilov.

Jarní kolo hry Plamen Netolice 21.-22.5.2011
Počasí perfektní, doplňkový program byl na dobré úrovni, pořadatelsky dobře zajištěno SDH Netolice.
12. družstev starších dětí, pořadí: 1.Svatá Máří, 2. Žernovice, 3. Vitějovice
9. družstev mladších dětí, pořadí: 1.Svatá Máří, 2.Vlachovo Březí, 3. Žernovice
Okresní kolo v požárním sportu ŽENY I. A MUŽI I. 28.5.2011, odpoledne okresní kolo Dorostu
Ráno bylo špatné počasí, od deště byly mokré překážky a tráva.
Bylo rozhodnuto, že požární útok bude ve dvou pokusech, jednotlivci vynechají kladinu a štafety se neběhaly.
11. družstev mužů – Jáma se omluvila, Radhostice nepřijely bez omluvy.
Pořadí: 1.Žernovice, 2. Šipoun, 3.Onšovice
5. družstev žen – Vlachovo Březí po úraze při požárním útoku ze soutěže odstoupilo
Pořadí: 1.Vitějovice, 2.Kralovice, 3.Husinec
PROBLÉM – místní sbor nesložil dostatečně početnou technickou četu. Řada členů výboru se kriticky vyjádřila
k organizaci a průběhu soutěže. Diskuze k tomuto bodu byla ukončena návrhem pana Rokůska, aby průběh soutěže
vyhodnotila ORV.
Poděkování HZS za dovoz překážek a dodávku vody.
Dorostenecká soutěž – účastnilo se jedno družstvo z každé kategorie. V každé kategorii automaticky postupují na
kraj.

2) informace o krajských soutěžích
Krajská soutěž mladých hasičů 4.6.2011 Milevsko
Družstvo Svaté Máří obsadilo 3.místo.
Krajská soutěž dorostu 17.6.2011 Písek
Družstvo dorostenců ze Žernovic obsadilo 1.místo.
Družstvo dorostenek z Vlachova Březí obsadilo 2.místo.
V jednotlivkyních – 1. místo Marie Krotká Žernovice
V jednotlivcích – 2. místo Jiří Bauer Šipoun
Krajská soutěž ŽENY I. a MUŽI I. 18.6.2011 Písek
ŽENY I. Vitějovice – 3.místo
MUŽI I. Žernovice – 2.místo

3) PO očima dětí
Vyhodnotilo HZS v úterý bude od 14. hodin vyhodnocení ve Vimperku

4) Dětský tábor
Pro malý zájem dětí se nebude konat, vedoucí jedou sami, organizačně je třeba začít dřív a zvolit jiný termín

5) PHL – termíny pro první část ligy
25.6. Vimperk
2.7. Vlachovo Březí
9.7. Tvrzice
23.7. Sudslavice
Rozdělená kategorie mladých hasičů na starší a mladší

6) Školení strojníků
Svatá Maří 3.-4.6.2011
Náklady na stravu byly přeúčtovány na obecní úřady.
Špatná pozvánka – chyběla informace že mají mít ešus, lžíce, k její distribuci došlo pozdě, někteří účastnící nedostali
údajně volno pro krátký termín sdělení.
Martin Kacetl navrhl, že ti co potřebují 40-ti hodinové školení, mohou být proškoleni současně s veliteli.

7) Různé

 • Starostka informovala o přidělených dotacích z MV a MŠMT. Rozdíl proti minulému roku činí -34.000,Kč
 • dodání stolů do kanceláře OSH – Petr Pecka chyběl – nezodpovězeno
 • ředitel HZS se vyjádřil k okresní soutěži – konání soutěže v Prachaticích je ideální, HZS může zajistit maximální podporu. Dále k pozvánkám na školení strojníků sdělil, že pozvánky budou vylepšeny.
 • ORV by měla zapracovat do OZ okresní soutěže rozpis potřebného materiálu, aby nebyl např. problém s chybějícím redukční, ventilem nebo nedostatkem hadic pro dodání vody.
 • dotaz na to, jakým způsobem se v současnosti zasahuje proti obtížnému hmyzu
  reagoval ředitel HZS – rozhoduje vyhodnocení operačního střediska, zda je v bezprostředním ohrožení zdraví či životy lidí. Podle toho volí např. použití plošiny, podobně jako v případě rampouchů na střeše.
Tomáš Marek