VV 2.11.2015

Zápis jednání VV OSH Prachatice ze dne 2.11.2015

Přítomní: Ing. Bc. Fiedlerová, Ing. Hůrská, Fiedler, Kainc, Flachs, Tremmelová, Zaunmüller, Prokop, Babka, Žižka, Rokůsek, Miklasová

Omluveni: Fencl, Marek, Říha

Hosté: Ing.plk.Raba

Program

 1. Zajištění VVH sborů a okrsků
 2. Setkání dříve narozených hasičů se starostkou OSH
 3. plán akcí na rok 2016
 4. Zasloužilý hasiči Jihočeského kraje
 5. Aktualizace stránek
 6. MR v PS 2016
 7. Vyhodnocení PHL
 8. Různé

– jednohlasně schváleno

1. Zajištění VVH sborů a okrsků

Jednotliví členové VV OSH obdrželi pro sbory podklady pro VVH (hlášenky, termíny, soupis sborů v jednotlivých okrscích s kontaktními údaji, podklady HVP – pojištění členů a jednotek) jejichž distribucí na sbory byli pověřeni

2. 14.11.2015 proběhne ve Vl. Březí setkání dříve narozených hasičů.

Členové výboru připomenou členům ve sborech svého pracovního obvodu konání tohoto setkání, a ti potvrdí svou účast pro dobré organizační zabezpečení (strava).

3. plán práce na rok 2016

 • 15.2. Schůzka organizátorů PHL – následuje první schůze VV OSH
 • 26.3.2016 Shromáždění představitelů ve Vl. Březí od 13:00
 • 30.4. Školení hospodářů
 • Do 8.5. ukončení soutěží okrsků
 • 14.-15.5. první termín Okresního kola hry Plamen
 • 21.-22.5. druhý termín Plamenu
 • 28.5. Okres muži I a ženy I (jedničky)
 • 4.6. Zahájení PHL -Tvrzice
 • 10.6. Kraj – HZS v Č. Krumlově
 • 11.6.Kraj – muži, ženy (jedničky) ČK
 • 12.6. Kraj – soutěž dorostu ČK
 • 26.6 PHL Vl. Březí
 • 16.7. PHL Výškovice – Sudslavice
 • 30.7. PHL Vitějovice – začátek od 12: 00 spojeno s výročím sboru
 • 28.8.PHL Prachatice – noční
 • 3.9.PHL Ktiš
 • 9.-10.9 Školení velitelů a strojníků ve Svaté Maří
 • 11.9. Školení vedoucích mládeže
 • 17.9. PHL Prachatice – vyhodnocení
 • 15.10. Zasloužilý hasiči ve Volarech
 • 1.10.První termín podzimního okresního Plamenu
 • 8.10 Druhý termín podzimního okresního Plamenu (bude upřesněno)

Termín na jarní část školení velitelů a strojníků JPO – bude upřesněno po domluvě s Robertem Vlčkem

4. Setkání Zasloužilých hasičů Jihočeského kraje v roce 2015

Setkání Zasloužilých hasičů Jihočeského kraje v roce 2015 proběhlo v Táboře za účasti cca 140 účastníků. V roce 2016 tato akce připadá na okres Prachatice. Starostka OSH sestra Helena Fiedlerová navrhuje uspořádat akci ve Volarech, oběd nechat uvařit hotelem Bobík a jako program nabídnout vystoupení místní taneční skupiny Romaster a případně vystoupení ZUŠ. Pro zájemce bude umožněna prohlídka místního muzea a Městského pivovaru v hotelu Bobík.

5. Aktualizace stránek

Starostka poprosila vedoucí odborných rad o aktualizaci složení odborných rad na stránkách OSH s tím, že ORM je volená vedoucími a u ostatních rad požádala vedoucí, aby dodrželi pravidla zastoupení jednoho člena na pracovní obvod a u ORV složení z velitelů jednotek, popřípadě družstev. Poslední prosbou sestry starostky bylo, aby se v radách nevyskytovali lidé, kteří už na okrese funkci mají v jiných orgánech, mělo by platit pravidlo „dvě funkce a dost“. Toto je z důvodu toho, aby člen orgánu měl dostatek času na výkon své práce, která z členství v orgánu vyplývá.

6. 1.-10.července MČR v Č. Budějovicích

 • náš okres pomůže účastí 10 členů na jakoukoliv výpomoc( rozhodčí, ke stravě, tech. četa atd),
 • nepožaduje se  po nás žádné materiální zabezpečí ani finanční příspěvek z důvodu pořádání letošních krajských kol

7. Vyhodnocení PHL

Oprava výsledku ( Petra Miklasová), výsledky vyvěšeny na stránkách OSH

8. Různé

 • připomínka k rozhodčím na PHL (Přída) – špatné posuzování provedení PÚ, důsledné dodržování Propozic PS
 • Pan Rokůsek se byl podívat na CTIF a moc se mu to líbilo
 • Možnost čerpání minořádných dotací pro sbory pracujícími s dětmi Program VIII, vyhlášený MŠMT, nejde přes OSH, OSH pouze předává informace, účtuje se přímo s MŠMT, dotace 100% bez účelově pro sbory, které měli k 31.12.2014 více než 20 dětí v Evidenci
Tomáš Marek