VV 20.4.2015

ZÁPIS Z PORADY VV OSH PRACHATICE ZE DNE 20.4.2015

Místo a čas konání: kancelář OSH Prachatice, 18:00 hodin

Přítomni: Ing. Bc. Helena Fiedlerová, Ing. Miriam Hůrská, Petra Miklasová, Valerie Soukupová, Zdeněk Babka, Jiří Haubelt, Jaroslav Flachs, Jan Fiedler, Stanislav Prokop, Josef Kainc, Václav Zaunmüller, František Rokůsek, Josef Žižka, František Fencl

Omluven: Jan Marek

Hosté: Marcel Říha, Libuše Tremmelová

Zahájení: sestra starostka Ing. Bc. Helena Fiedlerová přivítala přítomné

Schválení programu: dle předloženého návrhu

 • Hlasování – jednohlasně schváleno

 

1. Pracovní obvody

 • sestra starostka rozdělila mezi členy VV jednotlivé obce pro osobní kontakt a navázání trvalé spolupráce

 

2. Znovu založení SDH Lipovice: do kanceláře OSH byl doručen dopis se žádostí o znovu obnovení SDH Lipovice.

 • Hlasování – jednohlasně schváleno.

 

3. Účast na krajských poradách

 • Porada vedoucích OORM a rozhodčích krajských soutěží mládeže a dorostu, Hlavatce 24.dubna 2015 – Soukupová, Zaunmüller, Tremmelová, Študlar, Tomek
 • Porada vedoucích OORV a rozhodčích krajských soutěží PS, Hlavatce 25.dubna 2015 – Fiedler, Říha, Tremmelová
 • Program – projednání OZ na krajskou soutěž

 

4. Připomínky ke směrnicím Plamene a Dorostu
bratr Václav Zaunmüller obeslal členy ORM, aby se do 24.4. vyjádřili k navrhovaným změnám

 

5. Směrnice pro půjčování soutěžící:

 • PHL viz. Propozice PS
 • postupové soutěže viz. OZ

Sestra starostka žádá sekci rozhodčích, aby vytvořila směrnici, která by se umístila na stránky OSH, kde by byly doporučující pravidla, pro okrskové a okresní soutěže, PHL atd., hlavně pravidla pro půjčování soutěžících

Úkol – Říha, Tremmelová

 

6. Vnitřní směrnice pro právní pomoc členům SDH, JPO
jak již sestra starostka předeslala na Shromáždění delegátů ve Volarech, chtěla by členům JPO i SDH v případě škodních událostí pomoci zajistit právní zastupování [za určitých podmínek, např. splněná klasifikace (školení), bez přítomnosti alkoholu atd.]. Pro tyto případy by měla být vypracována vnitřní směrnice.

Úkol – Ing. Bc. Fiedlerová

 

7. Různé

 • úprava směrnic PHL – již vloni byla mezi soutěžící pravidelně se účastnící PHL rozdána anketa, aby se vyjádřili, jaké změny by uvítali v pravidlech PHL, s přispěním členů VV bude letos obeslán zbytek družstev, následně bude anketa vyhodnocena a případné připomínky po schválení VV zapracovány do směrnice
  Úkol – Miklasová
 • sestra starostka seznámila přítomné s kandidáty navrženými do funkcí do ústředních rad za jihočeský kraj, nikdo neměl jiné návrhy
 • letošní setkání zasloužilých hasičů proběhne v Táboře
 • setkání dříve narozených hasičů se starostkou OSH – navržen termín podzim 2015 – cca konec října, místo konání Netolice nebo Vlachovo Březí, tyto místa se již jednou v konání této akce osvědčila
 • ubytování na krajskou soutěž pro rozhodčí – přeptat se na Tatranu nebo na pedagogické SŠ
  Úkol – Tremmelová, Ing. Bc. Fiedlerová
 • v Hlavatcích zjistit kolik rozhodčí by mělo zájem o přespání
  Úkol – Tremmelová, Říha
 • časomíra – je potřeba zajistit ještě jednu záložní na krajské soutěže
  Úkol – Zaunmüller
 • vyhodnocení PO očima dětí by mělo proběhnout mezi 5. – 17. 5. 2015
 • technická četa na krajské soutěže – členové VV, kteří nebudou na krajské soutěži jako rozhodčí, byli zařazeni do technické čety pod vedením sestry starostky
 • SDH Lipovice – chtějí po znovu založení spadat pod okrsek Dub – Strunkovice, okrsek souhlasí

 

Zápis provedla: Ing. Miriam Hůrská

Tomáš Marek