VV 21.2.2017

VV OSH Prachatice 21.2.2017 v 16:00 hodin

Přítomní: Haubelt J., Ing. Bc. Fiedlerová H., Ing. Hůrská M., Miklasová P., Fencl F., Kainc J., Rokůsek F., Marek J., Soukupová V., Prokop S., Žižka J., Zaunmüller V.

Omluvení: Babka Z., Flaks J., Fiedler J.

Hosté: Tischlerová M., Přída M.

Program

 1. Zahájení
 2. Odstoupení 1.náměstkyně
 3. Shromáždění představitelů sborů
 4. Hlášenky a odevzdané členské příspěvky na rok 2017
 5. Školení ochrany obyvatelstva
 6. Sbírka pro PT nemocnici
 7. Různé

 

Jednohlasně schváleno

 

2. Odstoupení 1.náměstkyně Ing. Miriam Hůrské ze zdravotních důvodů

 • návrh starostky na uvolněné místo je Libuše Tremmelová. Žádný jiný návrh nepadl.
 • Jednohlasně schváleno

 

3. Shromáždění představitelů

 • 25.3.2017 v Netolicích
 • začátek ve 12 – 13 hodin prezence, občerstvení – párky s chlebem,
 • návrh na vedení schůze – Tremmelová,
 • prezence a sčítací a volební komise – Miklasová, hosté – plk. Ing.Raba a starosta Netolic,
 • návrhová komise a usnesení – Rokůsek, zápis – Ing. Hůrská,
 • pozvánky budou rozeslány emailem na sbory, členové VV mají za úkol sbory kontaktovat a přesvědčit o nutnosti účasti

 

4. Hlášenky a členské příspěvky na rok 2017

 • byly jmenovány sbory, které nemají odevzdané Hlášenky a členské příspěvky, tyto sbory budou kontaktovány jednotlivě členy VV a upozorněny na situaci

 

5. Školení ochrany obyvatelstva v Táboř

 • 11.3.2017 – za okres 2 lidi – Jiráň Jan (SDH Vitějovice) a Žižka Josef (SDH Zvíkov)

 

6. Materiální sbírka pro PT nemocnici dětské oddělení

 • ve spolupráci s HZS, sbírka potrvá asi do podzimu, sbírájí se – pyžamka, hračky, plyšáci, kancelářské potřeby apod (ne finanční částky), sběrná místa – Netolice, Volary, Prachatice, Stožec, Vlachovo Březí.
 • OORM i VV jednohlasně schválil

 

7. Různé

 • členské průkazy – protože OSH bude tisknout nové barevné členské průkazy, padl návrh na nákup barevné multifunkční laserové tiskárny, cena nové průkazky 10,-Kč/ ks zůstává, jednohlasně schváleno
 • přihlášení do Evidence – nově mohou mít za každý okres přihlášení do Evidence pouze tři lidé, návrh – pracovnice kanceláře Ing. Hůrská, starostka OSH Ing. Bc. Fiedlerová, za OORM Tremmelová. Jednohlasně schváleno
 • půjčování stanů jednotlivým sborům – vzhledem ke zkušenostem z předchozích let, kdy byly stany navráceny mokré a OSH nemá možnosti, kde stany nechat uschnout, jednohlasně schváleno zamítnutí jakéhokoliv dalšího půjčování stanů sborům

 

Zápis provedla Ing. Hůrská

Tomáš Marek