VV 22.8.2011

Datum a místo konání: 22.08.2011, kancelář OSH Prachatice od 18 hodin
Účast: Bc. Helena Fiedlerová, František Rokůsek, Jiří Haubelt, Valerie Soukupová, Stanislav Prokop, Ing. Jiří Aleš, Josef Kainc, Jan Fiedler, Václav Zaunmüller, Jan Marek, Josef Žižka
host: ředitel HZS územní odbor Prachatice Ing. Plk. Milan Raba
omluven: Petr Pecka , František Scherer, Ing. Karel Rajchart, Petra Hopfingerová

1. Zahájení provedla starostka OSH sestra Helena Fiedlerová , přivítala přítomné a hosta.

2. Schválení programu podle předloženého návrhu, hlasování: všichni pro, schváleno.

3. Rozdělení dotací podle rozhodnutí ORM. Celkem přiděleno 36 100,-Kč . Návrh ORM: rozdělit částku na 4 sbory, které jsou letos na řadě- Svatá Máří, Jáma, Vitějovice,   Vlachovo Březí. Každý sbor dostane 9 025,-Kč plus musí vykázat 30% spoluúčasti. Sbory se účastnily hry Plamen a odevzdaly registrační listy. Hlasování: všichni pro, schváleno.

4. Podzimní kolo hry Plamen se uskuteční 8.10.2011 ve Ktiši. Organizační zabezpečení se připravuje.

5. Shromáždění představitelů sborů- návrh starostky OSH posunout termín shromáždění na leden, tzn. po účetní uzávěrce, snáze se sestaví a schválí rozpočet na rok 2012. Termín konání shromáždění dne 11.2.2011 v Netolicích. Hlasování: všichni pro, schváleno.

6. Informace o průběhu Prachatické hasičské ligy – průběh zatím bez větších problémů s výjimkou Vimperka. Trať byla ve vysoké trávě. Ostatní podmínky stále
nevyhovující ( chybí WC). Pořadatelé z Vimperka nevrátili okresní proudnice, takže budou vyzváni, aby je odevzdali na OSH. Soutěž ve Výškovicích jako nováčka ligy byla bez problémů, dobře zajištěna po všech stránkách.
7. Školení velitelů JSDH proběhne v Malovicích ve dnech 9.-10.9.2011. Zvací dopis rozdá HZS. Realizaci zajistí HZS ve spolupráci s OSH. Stravné bude 80,-Kč na osobu a bude požadováno uhrazení na místě v hotovosti. Účastníci si nechají náklady proplatit na Obcích stejně jako refundaci mzdy a cestovné.

8. Informace o sborech, které neuhradily členské příspěvky. Sbory budou upozorněny prostřednictvím zástupců pracovních obvodů.

9. Různé

  • Další jednání VV OSH se bude konat 24.10.2011 v 18.00 v Prachaticích. Budou předány k distribuci podklady pro jednání valných hromad sborů. Okrskové schůze je potřeba svolat až po tomto termínu, aby zástupci obvodů mohli podklady rozdat najednou.
  • Václav Zaunmüller informoval o reprezentaci dorostenců v republikovém koleMistrovství ČR v Ostravě. Dorostenci ze žernovic se umístili na 8. místě.Dorostenka Marie Krotká obsadila 7. místo. Starostka informovala o účasti na Letní škole instruktorů v Malých Svatoňovicích. Účastnilo se bohužel pouze jedno děvče, přestože byl pobyt  dotován z platu starostky. LŠI je výbornou přípravou pro budoucí vedoucí mládeže. OSH nemůže v průběhu dvoudenního školení předat tak velký rozsah informací a znalostí jakéo bdrží účastník LŠI v průběhu čtrnáctidenního pobytu (taneční kurzy, přežití v přírodě, historie sdružení, jednotlivé disciplíny PLAMENE, zdravověda,legislativa, pracovní dílny – batikování a výroba praporů, soutěže a hry pro mladéhasiče, na závěr pobytu se skládá hasičská maturita).
  • Noční soutěž PHL v Prachaticích. Stánek s občerstvením zajistí ORM. Výtěžekbude pro mladé hasiče, třeba na nákup medailí při závěrečném vyhodnocení PHL.
  • Informace o PO očima dětí. Vyhodnocení bylo ve Vimperku. Účast byla hojnávčetně rodičů. Vítězové dostali věcné ceny, bylo i pohoštění. Prezentace akceproběhla v   novinách s poděkováním sponzorům. Byly registrovány kladné ohlasy. O příspěvek na ceny byly požádány obce, z nichž některé žádosti vyhověly. Soutěž bude nadále v kompetenci Rady prevence a ochrany obyvatelstva, která se bude v následujícím ročníku podílet na vyhodnocení soutěže společně s příslušníky HZS.

Zápis provedl: Ing. Jiří Aleš

Tomáš Marek